Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lærlingekompaniet Øst. Opplæringskontoret For Restaurant-, Mat Og Servicefag Østfold - Follo
Juridisk navn:  Lærlingekompaniet Øst. Opplæringskontoret For Restaurant-, Mat Og Servicefag Østfold - Follo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69144888
Trøskenveien 36 Trøskenveien 36 Fax: 69144889
1712 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 971248181
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/1/1992 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.61%
Resultat  
  
-51.61%
Egenkapital  
  
5.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.672.000 3.544.000 3.620.000 3.440.000 2.900.000
Resultat: 241.000 498.000 500.000 0 0
Egenkapital: 4.889.000 4.648.000 4.150.000 3.650.000 3.422.000
Regnskap for  Lærlingekompaniet Øst. Opplæringskontoret For Restaurant-, Mat Og Servicefag Østfold - Follo
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.672.000 3.544.000 3.620.000 3.440.000 2.900.000
Driftskostnader -3.440.000 -3.062.000 -3.134.000 -3.217.000 -2.873.000
Driftsresultat 233.000 483.000 485.000 222.000 27.000
Finansinntekter 8.000 21.000 16.000 9.000 10.000
Finanskostnader 0 -7.000 0 -3.000 -4.000
Finans 8.000 14.000 16.000 6.000 6.000
Resultat før skatt 241.000 498.000 500.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 241.000 498.000 500.000 229.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 205.000 107.000 172.000 237.000 303.000
Sum omløpsmidler 5.423.000 5.886.000 5.667.000 5.217.000 4.808.000
Sum eiendeler 5.628.000 5.993.000 5.839.000 5.454.000 5.111.000
Sum opptjent egenkapital 4.889.000 4.648.000 4.150.000 3.650.000 3.422.000
Sum egenkapital 4.889.000 4.648.000 4.150.000 3.650.000 3.422.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 739.000 1.345.000 1.689.000 1.804.000 1.689.000
Sum gjeld og egenkapital 5.628.000 5.993.000 5.839.000 5.454.000 5.111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.672.000 3.541.000 3.613.000 3.426.000 2.891.000
Andre inntekter 0 3.000 6.000 14.000 9.000
Driftsinntekter 3.672.000 3.544.000 3.620.000 3.440.000 2.900.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.314.000 -1.914.000 -1.793.000 -1.922.000 -1.731.000
Avskrivning -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.061.000 -1.083.000 -1.276.000 -1.230.000 -1.104.000
Driftskostnader -3.440.000 -3.062.000 -3.134.000 -3.217.000 -2.873.000
Driftsresultat 233.000 483.000 485.000 222.000 27.000
Finansinntekter 8.000 21.000 16.000 9.000 10.000
Finanskostnader 0 -7.000 0 -3.000 -4.000
Finans 8.000 14.000 16.000 6.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 241.000 498.000 500.000 229.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 205.000 107.000 172.000 237.000 303.000
Sum varige driftsmidler 205.000 107.000 172.000 237.000 303.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 205.000 107.000 172.000 237.000 303.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 56.000 51.000 17.000 32.000 7.000
Andre fordringer 217.000 183.000 2.738.000 2.653.000 2.388.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.150.000 5.652.000 2.912.000 2.532.000 2.414.000
Sum omløpsmidler 5.423.000 5.886.000 5.667.000 5.217.000 4.808.000
Sum eiendeler 5.628.000 5.993.000 5.839.000 5.454.000 5.111.000
Sum opptjent egenkapital 4.889.000 4.648.000 4.150.000 3.650.000 3.422.000
Sum egenkapital 4.889.000 4.648.000 4.150.000 3.650.000 3.422.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 362.000 83.000 268.000 104.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 178.000 81.000 164.000 84.000 142.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 199.000 1.181.000 1.257.000 1.617.000 1.523.000
Sum kortsiktig gjeld 739.000 1.345.000 1.689.000 1.804.000 1.689.000
Sum gjeld og egenkapital 5.628.000 5.993.000 5.839.000 5.454.000 5.111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.684.000 4.541.000 3.978.000 3.413.000 3.119.000
Likviditetsgrad 1 7.3 4.4 3.4 2.9 2.8
Likviditetsgrad 2 7.3 4.4 3.4 2.9 2.8
Soliditet 86.9 77.6 71.1 66.9 6
Resultatgrad 6.3 13.6 13.4 6.5 0.9
Rentedekningsgrad 6 7 6.8
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 4.3 8.4 8.6 4.2 0.7
Signatur
29.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex