Lødding Solvoll As
Juridisk navn:  Lødding Solvoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bruvollveien 29 Bruvollveien 29 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 918668764
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/7/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.83%
Resultat  
  
318.18%
Egenkapital  
  
21.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 360.000 269.000 249.000
Resultat: 24.000 -11.000 84.000
Egenkapital: 96.000 79.000 88.000
Regnskap for  Lødding Solvoll As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 360.000 269.000 249.000
Driftskostnader -336.000 -279.000 -164.000
Driftsresultat 24.000 -11.000 84.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 24.000 -11.000 84.000
Skattekostnad -7.000 2.000 -21.000
Årsresultat 16.000 -9.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 26.000 29.000
Sum omløpsmidler 131.000 95.000 118.000
Sum eiendeler 154.000 121.000 147.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 49.000 58.000
Sum egenkapital 96.000 79.000 88.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 42.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 121.000 147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 360.000 269.000 249.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 360.000 269.000 249.000
Varekostnad -89.000 -18.000 -17.000
Lønninger -121.000 -175.000 -63.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -83.000 -82.000
Driftskostnader -336.000 -279.000 -164.000
Driftsresultat 24.000 -11.000 84.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.000 -9.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 0 0
Sum varige driftsmidler 23.000 26.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 26.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 35.000 39.000 38.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 95.000 56.000 80.000
Sum omløpsmidler 131.000 95.000 118.000
Sum eiendeler 154.000 121.000 147.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 49.000 58.000
Sum egenkapital 96.000 79.000 88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Leverandørgjeld 17.000 0 17.000
Betalbar skatt 7.000 0 20.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 6.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 36.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 42.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 121.000 147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 53.000 60.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.3 2
Likviditetsgrad 2 2.3 2.3 2
Soliditet 62.3 65.3 59.9
Resultatgrad 6.7 -4.1 33.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 15.6 -9.1 57.1
Signatur
05.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex