Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Løkji Da
Juridisk navn:  Løkji Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91186195
Lykkjavegen 78 Lykkjavegen 78 Fax:
3560 Hemsedal 3560 Hemsedal
Fylke: Kommune:
Viken Hemsedal
Org.nr: 991241728
Aksjekapital: 100 NOK
Etableringsdato: 2/23/2007
Foretakstype: DA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Valhall As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.26%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
10.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.527.000 7.433.000 7.889.000 7.228.000 8.239.000
Resultat: 17.000 0 14.000 18.000 27.000
Egenkapital: 184.000 167.000 167.000 153.000 135.000
Regnskap for  Løkji Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.527.000 7.433.000 7.889.000 7.228.000 8.239.000
Driftskostnader -5.135.000 -7.417.000 -7.867.000 -7.207.000 -8.207.000
Driftsresultat 27.000 16.000 21.000 21.000 32.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 4.000
Finanskostnader -11.000 -18.000 -8.000 -8.000 -9.000
Finans -10.000 -17.000 -7.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 17.000 0 14.000 18.000 27.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 0 14.000 18.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum omløpsmidler 1.439.000 1.537.000 1.567.000 1.326.000 1.414.000
Sum eiendeler 1.450.000 1.548.000 1.578.000 1.337.000 1.425.000
Sum opptjent egenkapital 64.000 67.000 67.000 53.000 35.000
Sum egenkapital 184.000 167.000 167.000 153.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.067.000 1.182.000 1.212.000 984.000 1.091.000
Sum gjeld og egenkapital 1.451.000 1.549.000 1.579.000 1.337.000 1.426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.494.000 6.498.000 6.793.000 6.635.000 7.604.000
Andre inntekter 1.033.000 935.000 1.096.000 593.000 635.000
Driftsinntekter 7.527.000 7.433.000 7.889.000 7.228.000 8.239.000
Varekostnad -4.088.000 -3.772.000 -3.797.000 -3.662.000 -4.099.000
Lønninger -1.074.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.596.000 -4.094.000 -3.595.000 -3.926.000
Driftskostnader -5.135.000 -7.417.000 -7.867.000 -7.207.000 -8.207.000
Driftsresultat 27.000 16.000 21.000 21.000 32.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 4.000
Finanskostnader -11.000 -18.000 -8.000 -8.000 -9.000
Finans -10.000 -17.000 -7.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 0 14.000 18.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Varebeholdning 937.000 979.000 946.000 830.000 788.000
Kundefordringer 502.000 559.000 622.000 495.000 627.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.439.000 1.537.000 1.567.000 1.326.000 1.414.000
Sum eiendeler 1.450.000 1.548.000 1.578.000 1.337.000 1.425.000
Sum opptjent egenkapital 64.000 67.000 67.000 53.000 35.000
Sum egenkapital 184.000 167.000 167.000 153.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 247.000 539.000 381.000 5.000 122.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Leverandørgjeld 593.000 383.000 604.000 707.000 599.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 227.000 232.000 227.000 272.000 370.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.067.000 1.182.000 1.212.000 984.000 1.091.000
Sum gjeld og egenkapital 1.451.000 1.549.000 1.579.000 1.337.000 1.426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 372.000 355.000 355.000 342.000 323.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Soliditet 12.7 10.8 10.6 11.4 9.5
Resultatgrad 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4
Rentedekningsgrad 2.5 0.9 2.6 2.6 3.6
Gjeldsgrad 6.9 8.3 8.5 7.7 9.6
Total kapitalrentabilitet 1.9 1.1 1.4 1.9 2.5
Signatur
05.06.2017
DELTAKARANE KVAR FOR SEG.
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex