Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Løsseting As
Juridisk navn:  Løsseting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62443550
Søndre Løsset Løssetveien 771 Søndre Løsset Løssetveien 771 Fax: 62443550
2450 Rena 2450 Rena
Fylke: Kommune:
Innlandet Åmot
Org.nr: 891158882
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/16/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vekstra Peto AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.53%
Resultat  
  
120.78%
Egenkapital  
  
3.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.937.000 2.303.000 2.485.000 2.484.000 2.589.000
Resultat: 32.000 -154.000 -52.000 168.000 -111.000
Egenkapital: 1.033.000 1.001.000 1.137.000 1.176.000 1.039.000
Regnskap for  Løsseting As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.937.000 2.303.000 2.485.000 2.484.000 2.589.000
Driftskostnader -2.904.000 -2.457.000 -2.537.000 -2.316.000 -2.700.000
Driftsresultat 32.000 -154.000 -52.000 168.000 -110.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 32.000 -154.000 -52.000 168.000 -111.000
Skattekostnad 18.000 13.000 -31.000 17.000
Årsresultat 32.000 -136.000 -39.000 137.000 -94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 570.000 537.000 565.000 350.000 367.000
Sum omløpsmidler 1.173.000 1.929.000 1.453.000 1.463.000 2.089.000
Sum eiendeler 1.743.000 2.466.000 2.018.000 1.813.000 2.456.000
Sum opptjent egenkapital 532.000 500.000 636.000 675.000 538.000
Sum egenkapital 1.033.000 1.001.000 1.137.000 1.176.000 1.039.000
Sum langsiktig gjeld 0 18.000 31.000 0
Sum kortsiktig gjeld 710.000 1.465.000 863.000 605.000 1.417.000
Sum gjeld og egenkapital 1.743.000 2.466.000 2.018.000 1.812.000 2.456.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.931.000 2.297.000 2.479.000 2.460.000 2.585.000
Andre inntekter 6.000 6.000 6.000 25.000 4.000
Driftsinntekter 2.937.000 2.303.000 2.485.000 2.484.000 2.589.000
Varekostnad -254.000 -53.000 -105.000 -113.000 -126.000
Lønninger -1.593.000 -1.377.000 -1.395.000 -1.252.000 -1.660.000
Avskrivning -107.000 -98.000 -83.000 -45.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -950.000 -929.000 -954.000 -906.000 -873.000
Driftskostnader -2.904.000 -2.457.000 -2.537.000 -2.316.000 -2.700.000
Driftsresultat 32.000 -154.000 -52.000 168.000 -110.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 -136.000 -39.000 137.000 -94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 451.000 418.000 516.000 300.000 318.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 451.000 418.000 516.000 300.000 318.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 120.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 570.000 537.000 565.000 350.000 367.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 614.000 1.396.000 777.000 591.000 1.188.000
Andre fordringer 60.000 392.000 424.000 664.000 254.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 499.000 140.000 252.000 208.000 647.000
Sum omløpsmidler 1.173.000 1.929.000 1.453.000 1.463.000 2.089.000
Sum eiendeler 1.743.000 2.466.000 2.018.000 1.813.000 2.456.000
Sum opptjent egenkapital 532.000 500.000 636.000 675.000 538.000
Sum egenkapital 1.033.000 1.001.000 1.137.000 1.176.000 1.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 18.000 31.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 18.000 31.000 0
Leverandørgjeld 151.000 1.045.000 434.000 115.000 765.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 388.000 272.000 292.000 225.000 383.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 171.000 148.000 137.000 266.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 710.000 1.465.000 863.000 605.000 1.417.000
Sum gjeld og egenkapital 1.743.000 2.466.000 2.018.000 1.812.000 2.456.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 463.000 464.000 590.000 858.000 672.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.7 2.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.7 2.4 1.5
Soliditet 59.3 40.6 56.3 64.9 42.3
Resultatgrad 1.1 -6.7 -2.1 6.8 -4.2
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.7 1.5 0.8 0.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.8 -6.2 -2.6 9.3 -4.4
Signatur
31.08.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex