Løvkil Eiendom AS
Juridisk navn:  Løvkil Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38199066
Postboks 4083 Kongsgård Magnus Barfots Vei 11 Fax: 38199115
4689 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 924817844
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/1977
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eksakt Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-13.7%
Egenkapital  
  
-11.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Resultat: 63.000 73.000 142.000 142.000 146.000
Egenkapital: 767.000 867.000 1.060.000 1.069.000 1.059.000
Regnskap for  Løvkil Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Driftskostnader -178.000 -167.000 -99.000 -98.000 -94.000
Driftsresultat 63.000 73.000 141.000 141.000 146.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 63.000 73.000 142.000 142.000 146.000
Skattekostnad -14.000 -16.000 -30.000 -31.000 -34.000
Årsresultat 49.000 57.000 111.000 110.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 740.000 740.000 790.000 803.000 853.000
Sum omløpsmidler 127.000 312.000 377.000 407.000 333.000
Sum eiendeler 867.000 1.052.000 1.167.000 1.210.000 1.186.000
Sum opptjent egenkapital 667.000 767.000 960.000 969.000 959.000
Sum egenkapital 767.000 867.000 1.060.000 1.069.000 1.059.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 44.000 51.000 61.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 140.000 55.000 80.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 868.000 1.051.000 1.166.000 1.210.000 1.186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Driftsinntekter 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -30.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -117.000 -49.000 -48.000 -44.000
Driftskostnader -178.000 -167.000 -99.000 -98.000 -94.000
Driftsresultat 63.000 73.000 141.000 141.000 146.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 57.000 111.000 110.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 673.000 703.000 753.000 803.000 853.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 37.000 37.000 0 0
Sum varige driftsmidler 740.000 740.000 790.000 803.000 853.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 740.000 740.000 790.000 803.000 853.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 6.000 94.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 312.000 371.000 313.000 263.000
Sum omløpsmidler 127.000 312.000 377.000 407.000 333.000
Sum eiendeler 867.000 1.052.000 1.167.000 1.210.000 1.186.000
Sum opptjent egenkapital 667.000 767.000 960.000 969.000 959.000
Sum egenkapital 767.000 867.000 1.060.000 1.069.000 1.059.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 44.000 51.000 61.000 70.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.000 44.000 51.000 61.000 70.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 17.000 23.000 40.000 41.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 117.000 16.000 39.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 140.000 55.000 80.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 868.000 1.051.000 1.166.000 1.210.000 1.186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 172.000 322.000 327.000 276.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.2 6.9 5.1 5.8
Likviditetsgrad 2 2.1 2.2 6.9 5.1 5.8
Soliditet 88.4 82.5 90.9 88.3 89.3
Resultatgrad 26.3 30.4 58.8 58.8 60.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.3 6.9 12.1 11.7 12.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex