Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Labcraft AS
Juridisk navn:  Labcraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22839515
Postboks 2034 VIKA Ruseløkkveien 3 Fax: 69885119
0251 Oslo 251 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974899671
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 7/21/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Robert Ler Revisjon AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.68%
Resultat  
  
-0.7%
Egenkapital  
  
-21.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.270.000 7.150.000 7.608.000 6.778.000 6.606.000
Resultat: -861.000 -855.000 537.000 777.000 -54.000
Egenkapital: 2.447.000 3.119.000 3.504.000 2.884.000 1.945.000
Regnskap for  Labcraft AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.270.000 7.150.000 7.608.000 6.778.000 6.606.000
Driftskostnader -8.131.000 -8.007.000 -7.073.000 -5.996.000 -6.656.000
Driftsresultat -860.000 -857.000 535.000 782.000 -51.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -9.000 -7.000
Finans 2.000 1.000 -5.000 -3.000
Resultat før skatt -861.000 -855.000 537.000 777.000 -54.000
Skattekostnad 188.000 102.000 83.000 163.000 0
Årsresultat -672.000 -753.000 619.000 939.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.779.000 1.380.000 117.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.835.000 2.971.000 4.510.000 4.273.000 3.635.000
Sum eiendeler 3.614.000 4.351.000 4.627.000 4.273.000 3.635.000
Sum opptjent egenkapital 2.347.000 3.019.000 3.404.000 2.784.000 1.845.000
Sum egenkapital 2.447.000 3.119.000 3.504.000 2.884.000 1.945.000
Sum langsiktig gjeld 0 14.000 14.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 1.167.000 1.232.000 1.109.000 1.375.000 1.660.000
Sum gjeld og egenkapital 3.614.000 4.351.000 4.627.000 4.273.000 3.634.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.609.000 7.150.000 7.544.000 6.778.000 6.606.000
Andre inntekter 662.000 0 64.000 0 0
Driftsinntekter 7.270.000 7.150.000 7.608.000 6.778.000 6.606.000
Varekostnad -60.000 -679.000 0 -248.000
Lønninger -5.726.000 -5.675.000 -4.814.000 -4.208.000 -4.538.000
Avskrivning -727.000 -432.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.678.000 -1.840.000 -1.574.000 -1.788.000 -1.870.000
Driftskostnader -8.131.000 -8.007.000 -7.073.000 -5.996.000 -6.656.000
Driftsresultat -860.000 -857.000 535.000 782.000 -51.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -9.000 -7.000
Finans 2.000 1.000 -5.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -672.000 -753.000 619.000 939.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.540.000 1.329.000 83.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 239.000 51.000 34.000 0 0
Sum varige driftsmidler 239.000 51.000 34.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.779.000 1.380.000 117.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 684.000 736.000 1.144.000 827.000 1.320.000
Andre fordringer 86.000 133.000 236.000 182.000 678.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.065.000 2.101.000 3.076.000 3.264.000 1.636.000
Sum omløpsmidler 1.835.000 2.971.000 4.510.000 4.273.000 3.635.000
Sum eiendeler 3.614.000 4.351.000 4.627.000 4.273.000 3.635.000
Sum opptjent egenkapital 2.347.000 3.019.000 3.404.000 2.784.000 1.845.000
Sum egenkapital 2.447.000 3.119.000 3.504.000 2.884.000 1.945.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 14.000 14.000 29.000
Leverandørgjeld 52.000 103.000 196.000 232.000 168.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 624.000 685.000 421.000 373.000 633.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 491.000 445.000 491.000 770.000 860.000
Sum kortsiktig gjeld 1.167.000 1.232.000 1.109.000 1.375.000 1.660.000
Sum gjeld og egenkapital 3.614.000 4.351.000 4.627.000 4.273.000 3.634.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 668.000 1.739.000 3.401.000 2.898.000 1.975.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.4 4.1 3.1 2.2
Likviditetsgrad 2 1.6 2.4 4.1 3.1 2.2
Soliditet 67.7 71.7 75.7 67.5 53.5
Resultatgrad -11.8 7 11.5 -0.8
Rentedekningsgrad -860.0 5 86.9 -7.3
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.3 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet -23.8 -19.6 11.6 18.4 -1.3
Signatur
17.12.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
STRØM REIDAR ØYSTEIN
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
17.12.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex