Lagårdsveien 44 As
Juridisk navn:  Lagårdsveien 44 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22878700
Postboks 500 Professor Kohts Vei 9 Fax: 22878800
1327 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992042842
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 12/3/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: investorprosjekt lxv as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.72%
Resultat  
  
14.75%
Egenkapital  
  
-6.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 39.796.000 39.123.000 38.678.000 37.741.000 37.210.000
Resultat: 19.191.000 16.724.000 16.011.000 12.666.000 5.923.000
Egenkapital: 366.360.000 391.391.000 378.347.000 356.625.000 69.398.000
Regnskap for  Lagårdsveien 44 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 39.796.000 39.123.000 38.678.000 37.741.000 37.210.000
Driftskostnader -20.480.000 -20.952.000 -20.394.000 -20.193.000 -16.511.000
Driftsresultat 19.316.000 18.171.000 18.284.000 17.548.000 20.698.000
Finansinntekter 110.000 135.000 222.000 88.000 1.602.000
Finanskostnader -235.000 -1.582.000 -2.495.000 -4.970.000 -16.378.000
Finans -125.000 -1.447.000 -2.273.000 -4.882.000 -14.776.000
Resultat før skatt 19.191.000 16.724.000 16.011.000 12.666.000 5.923.000
Skattekostnad -4.222.000 -3.679.000 -3.522.000 -2.779.000 18.342.000
Årsresultat 14.969.000 13.044.000 12.488.000 9.887.000 24.265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 407.489.000 411.938.000 425.117.000 438.502.000 462.056.000
Sum omløpsmidler 21.753.000 27.763.000 36.154.000 50.583.000 40.574.000
Sum eiendeler 429.242.000 439.701.000 461.271.000 489.085.000 502.630.000
Sum opptjent egenkapital 502.000 25.533.000 12.488.000 0 -92.526.000
Sum egenkapital 366.360.000 391.391.000 378.347.000 356.625.000 69.398.000
Sum langsiktig gjeld 16.977.000 44.134.000 78.875.000 128.256.000 428.283.000
Sum kortsiktig gjeld 45.905.000 4.176.000 4.048.000 4.204.000 4.949.000
Sum gjeld og egenkapital 429.242.000 439.701.000 461.269.000 489.085.000 502.629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 39.796.000 39.123.000 38.678.000 37.741.000 37.210.000
Driftsinntekter 39.796.000 39.123.000 38.678.000 37.741.000 37.210.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -13.705.000 -13.760.000 -13.706.000 -13.704.000 -13.526.000
Nedskrivning 0 0 -1.073.000
Andre driftskostnader -6.775.000 -7.192.000 -6.688.000 -6.489.000 -1.912.000
Driftskostnader -20.480.000 -20.952.000 -20.394.000 -20.193.000 -16.511.000
Driftsresultat 19.316.000 18.171.000 18.284.000 17.548.000 20.698.000
Finansinntekter 110.000 135.000 222.000 88.000 1.602.000
Finanskostnader -235.000 -1.582.000 -2.495.000 -4.970.000 -16.378.000
Finans -125.000 -1.447.000 -2.273.000 -4.882.000 -14.776.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 14.969.000 13.044.000 12.488.000 9.887.000 24.265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 9.956.000
Fast eiendom 407.489.000 411.938.000 425.117.000 438.502.000 452.100.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 407.489.000 411.938.000 425.117.000 438.502.000 452.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 407.489.000 411.938.000 425.117.000 438.502.000 462.056.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 151.000
Andre fordringer 97.000 162.000 7.000 72.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 21.656.000 27.601.000 24.309.000 6.488.000 5.400.000
Sum omløpsmidler 21.753.000 27.763.000 36.154.000 50.583.000 40.574.000
Sum eiendeler 429.242.000 439.701.000 461.271.000 489.085.000 502.630.000
Sum opptjent egenkapital 502.000 25.533.000 12.488.000 0 -92.526.000
Sum egenkapital 366.360.000 391.391.000 378.347.000 356.625.000 69.398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.977.000 12.754.000 9.075.000 2.949.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 40.000.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.977.000 44.134.000 78.875.000 128.256.000 428.283.000
Leverandørgjeld 63.000 75.000 0 13.000 128.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 0 147.000 150.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.802.000 4.101.000 4.048.000 4.045.000 4.672.000
Sum kortsiktig gjeld 45.905.000 4.176.000 4.048.000 4.204.000 4.949.000
Sum gjeld og egenkapital 429.242.000 439.701.000 461.269.000 489.085.000 502.629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.152.000 23.587.000 32.106.000 46.379.000 35.625.000
Likviditetsgrad 1 0.5 6.6 8.9 1 8.2
Likviditetsgrad 2 0.5 6.6 8.9 1 8.2
Soliditet 85.4 89.0 8 72.9 13.8
Resultatgrad 48.5 46.4 47.3 46.5 55.6
Rentedekningsgrad 82.2 11.5 7.3 3.5 1.3
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.4 6.2
Total kapitalrentabilitet 4.5 4.2 4 3.6 4.4
Signatur
26.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex