Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksaa AS
Juridisk navn:  Laksaa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76969600
Postboks 509 Industriveien 12 Fax:
8507 Narvik 8517 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 867425462
Aksjekapital: 2.706.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/31/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.8%
Resultat  
  
90.43%
Egenkapital  
  
11.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.011.000 45.137.000 25.679.000 36.518.000 31.955.000
Resultat: -328.000 -3.429.000 -4.523.000 3.286.000 -7.533.000
Egenkapital: 1.975.000 1.770.000 2.974.000 6.530.000 4.319.000
Regnskap for  Laksaa AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.011.000 45.137.000 25.679.000 36.518.000 31.955.000
Driftskostnader -23.474.000 -48.480.000 -30.168.000 -35.017.000 -39.133.000
Driftsresultat 536.000 -3.343.000 -4.489.000 1.502.000 -7.177.000
Finansinntekter 63.000 -70.000 -4.000 1.884.000 189.000
Finanskostnader -927.000 -17.000 -30.000 -101.000 -544.000
Finans -864.000 -87.000 -34.000 1.783.000 -355.000
Resultat før skatt -328.000 -3.429.000 -4.523.000 3.286.000 -7.533.000
Skattekostnad -115.000 719.000 967.000 -374.000 1.772.000
Årsresultat -443.000 -2.710.000 -3.556.000 2.911.000 -5.761.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.636.000 5.021.000 4.216.000 3.996.000 2.728.000
Sum omløpsmidler 4.125.000 8.609.000 11.982.000 10.378.000 28.193.000
Sum eiendeler 7.761.000 13.630.000 16.198.000 14.374.000 30.921.000
Sum opptjent egenkapital -1.379.000 -936.000 1.774.000 5.330.000 3.119.000
Sum egenkapital 1.975.000 1.770.000 2.974.000 6.530.000 4.319.000
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 3.000.000 0 2.361.000 14.239.000
Sum kortsiktig gjeld 4.785.000 8.860.000 13.225.000 5.482.000 12.363.000
Sum gjeld og egenkapital 7.761.000 13.630.000 16.199.000 14.373.000 30.921.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.782.000 42.790.000 25.162.000 36.105.000 31.513.000
Andre inntekter 228.000 2.348.000 517.000 413.000 443.000
Driftsinntekter 24.011.000 45.137.000 25.679.000 36.518.000 31.955.000
Varekostnad -19.664.000 -42.611.000 -22.070.000 -26.426.000 -23.912.000
Lønninger -2.681.000 -3.904.000 -5.011.000 -5.764.000 -6.659.000
Avskrivning -7.000 -48.000 -66.000 -99.000 -320.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.122.000 -1.917.000 -3.021.000 -2.728.000 -8.242.000
Driftskostnader -23.474.000 -48.480.000 -30.168.000 -35.017.000 -39.133.000
Driftsresultat 536.000 -3.343.000 -4.489.000 1.502.000 -7.177.000
Finansinntekter 63.000 -70.000 -4.000 1.884.000 189.000
Finanskostnader -927.000 -17.000 -30.000 -101.000 -544.000
Finans -864.000 -87.000 -34.000 1.783.000 -355.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -443.000 -2.710.000 -3.556.000 2.911.000 -5.761.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.600.000 1.898.000 1.179.000 401.000 775.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 49.000 77.000 159.000
Driftsløsøre 11.000 18.000 30.000 43.000 60.000
Sum varige driftsmidler 11.000 18.000 79.000 120.000 219.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.025.000 3.105.000 2.959.000 3.475.000 1.734.000
Sum anleggsmidler 3.636.000 5.021.000 4.216.000 3.996.000 2.728.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 197.000 5.659.000 304.000 5.464.000 422.000
Andre fordringer 1.138.000 371.000 674.000 2.052.000 13.596.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.790.000 2.579.000 11.004.000 2.861.000 14.174.000
Sum omløpsmidler 4.125.000 8.609.000 11.982.000 10.378.000 28.193.000
Sum eiendeler 7.761.000 13.630.000 16.198.000 14.374.000 30.921.000
Sum opptjent egenkapital -1.379.000 -936.000 1.774.000 5.330.000 3.119.000
Sum egenkapital 1.975.000 1.770.000 2.974.000 6.530.000 4.319.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 3.000.000 0 2.361.000 14.239.000
Leverandørgjeld 3.005.000 6.878.000 2.122.000 4.314.000 3.409.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 621.000 622.000 693.000 354.000 1.848.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.160.000 1.360.000 10.409.000 814.000 7.106.000
Sum kortsiktig gjeld 4.785.000 8.860.000 13.225.000 5.482.000 12.363.000
Sum gjeld og egenkapital 7.761.000 13.630.000 16.199.000 14.373.000 30.921.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -660.000 -251.000 -1.243.000 4.896.000 15.830.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 0.9 1.9 2.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 0.9 1.9 2.3
Soliditet 25.5 13.0 18.4 45.4 1
Resultatgrad 2.2 -7.4 -17.5 4.1 -22.5
Rentedekningsgrad 0.6 -196.6 -149.6 14.9 -13.2
Gjeldsgrad 2.9 6.7 4.4 1.2 6.2
Total kapitalrentabilitet 7.7 -25.0 -27.7 23.6 -22.6
Signatur
24.01.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
JOHANSEN VALDEMAR ASLE
Prokurister
24.01.2022
Prokura hver for seg
Johansen Valdemar Asle
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex