Lakselv Dyreklinikk As
Juridisk navn:  Lakselv Dyreklinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97303040
Postboks 166 Laatasveien 1800 Fax:
9711 Lakselv 9700 Lakselv
Fylke: Kommune:
Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 920422373
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Averdi Karasjok As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.32%
Resultat  
  
-238.29%
Egenkapital  
  
-30.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.680.000 5.358.000 4.796.000 4.795.000 4.920.000
Resultat: -372.000 269.000 182.000 510.000 -126.000
Egenkapital: 661.000 952.000 742.000 900.000 502.000
Regnskap for  Lakselv Dyreklinikk As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.680.000 5.358.000 4.796.000 4.795.000 4.920.000
Driftskostnader -4.047.000 -5.088.000 -4.613.000 -4.284.000 -5.042.000
Driftsresultat -368.000 270.000 183.000 511.000 -121.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -1.000 0 -5.000
Finans -5.000 -1.000 -1.000 0 -4.000
Resultat før skatt -372.000 269.000 182.000 510.000 -126.000
Skattekostnad 82.000 -59.000 -40.000 -112.000 28.000
Årsresultat -291.000 210.000 142.000 398.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000 85.000 209.000 315.000 475.000
Sum omløpsmidler 794.000 1.415.000 1.125.000 1.079.000 1.178.000
Sum eiendeler 914.000 1.500.000 1.334.000 1.394.000 1.653.000
Sum opptjent egenkapital 361.000 652.000 442.000 300.000 -98.000
Sum egenkapital 661.000 952.000 742.000 900.000 502.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 253.000 548.000 592.000 495.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 914.000 1.500.000 1.334.000 1.395.000 1.654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.799.000 2.109.000 1.730.000 4.252.000 4.428.000
Andre inntekter 1.880.000 3.249.000 3.066.000 543.000 493.000
Driftsinntekter 3.680.000 5.358.000 4.796.000 4.795.000 4.920.000
Varekostnad -1.490.000 -1.480.000 -1.346.000 -972.000 -1.689.000
Lønninger -1.711.000 -2.501.000 -2.293.000 -2.222.000 -2.195.000
Avskrivning -46.000 -145.000 -201.000 -167.000 -153.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -800.000 -962.000 -773.000 -923.000 -1.005.000
Driftskostnader -4.047.000 -5.088.000 -4.613.000 -4.284.000 -5.042.000
Driftsresultat -368.000 270.000 183.000 511.000 -121.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -1.000 0 -5.000
Finans -5.000 -1.000 -1.000 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -291.000 210.000 142.000 398.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 116.000 34.000 13.000 19.000 28.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 9.000 110.000 212.000 313.000
Driftsløsøre 5.000 42.000 85.000 85.000 135.000
Sum varige driftsmidler 5.000 51.000 195.000 296.000 448.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 120.000 85.000 209.000 315.000 475.000
Varebeholdning 374.000 407.000 420.000 455.000 308.000
Kundefordringer 106.000 124.000 130.000 148.000 211.000
Andre fordringer 27.000 140.000 7.000 14.000 403.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 287.000 744.000 568.000 462.000 257.000
Sum omløpsmidler 794.000 1.415.000 1.125.000 1.079.000 1.178.000
Sum eiendeler 914.000 1.500.000 1.334.000 1.394.000 1.653.000
Sum opptjent egenkapital 361.000 652.000 442.000 300.000 -98.000
Sum egenkapital 661.000 952.000 742.000 900.000 502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 103.000 92.000 153.000 56.000 444.000
Betalbar skatt 80.000 34.000 104.000 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 184.000 236.000 180.000 110.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 192.000 170.000 155.000 598.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 548.000 592.000 495.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 914.000 1.500.000 1.334.000 1.395.000 1.654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 541.000 867.000 533.000 584.000 26.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.6 1.9 2.2 1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.2 1.3 0.8
Soliditet 72.3 63.5 55.6 64.5 30.4
Resultatgrad -10.0 5.0 3.8 10.7 -2.5
Rentedekningsgrad -73.6 270.0 183.0 -24.2
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.8 0.6 2.3
Total kapitalrentabilitet -40.3 18.0 13.7 36.6 -7.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex