Laksevåg Byggmesterforretning As
Juridisk navn:  Laksevåg Byggmesterforretning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hamrehaugen 70 Hamrehaugen 70 Fax:
5161 Laksevåg 5161 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916150423
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/13/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tom Clausen
Utvikling:
Omsetning  
  
36.03%
Resultat  
  
-296.55%
Egenkapital  
  
-23.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.885.000 3.591.000 3.222.000 1.027.000
Resultat: -57.000 29.000 237.000 3.000
Egenkapital: 174.000 228.000 206.000 26.000
Regnskap for  Laksevåg Byggmesterforretning As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.885.000 3.591.000 3.222.000 1.027.000
Driftskostnader -4.919.000 -3.560.000 -2.984.000 -1.025.000
Driftsresultat -33.000 31.000 237.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -2.000 0 0
Finans -25.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt -57.000 29.000 237.000 3.000
Skattekostnad 3.000 -7.000 -57.000 0
Årsresultat -54.000 22.000 180.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.000 104.000 110.000 0
Sum omløpsmidler 1.133.000 688.000 743.000 212.000
Sum eiendeler 1.215.000 792.000 853.000 212.000
Sum opptjent egenkapital 151.000 206.000 184.000 3.000
Sum egenkapital 174.000 228.000 206.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 183.000 3.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 857.000 561.000 642.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 1.214.000 793.000 853.000 212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.885.000 3.591.000 3.222.000 1.027.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.885.000 3.591.000 3.222.000 1.027.000
Varekostnad -2.029.000 -1.452.000 -1.720.000 -414.000
Lønninger -2.073.000 -1.611.000 -874.000 -422.000
Avskrivning -23.000 -23.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -794.000 -474.000 -384.000 -189.000
Driftskostnader -4.919.000 -3.560.000 -2.984.000 -1.025.000
Driftsresultat -33.000 31.000 237.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -2.000 0 0
Finans -25.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 22.000 180.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 63.000 86.000 110.000 0
Sum varige driftsmidler 63.000 86.000 110.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 0 0
Sum anleggsmidler 82.000 104.000 110.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 487.000 242.000 242.000 54.000
Andre fordringer 129.000 114.000 83.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 517.000 333.000 418.000 149.000
Sum omløpsmidler 1.133.000 688.000 743.000 212.000
Sum eiendeler 1.215.000 792.000 853.000 212.000
Sum opptjent egenkapital 151.000 206.000 184.000 3.000
Sum egenkapital 174.000 228.000 206.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 183.000 3.000 4.000 0
Leverandørgjeld 460.000 132.000 204.000 35.000
Betalbar skatt 0 8.000 53.000 0
Skyldig offentlige avgifter 212.000 277.000 198.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 184.000 144.000 188.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 857.000 561.000 642.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 1.214.000 793.000 853.000 212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 276.000 127.000 101.000 26.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.2 1.1
Soliditet 14.3 28.8 24.2 12.3
Resultatgrad -0.7 0.9 7.4 0.3
Rentedekningsgrad -1.3 15.5
Gjeldsgrad 6 2.5 3.1 7.2
Total kapitalrentabilitet -2.7 3.9 27.8 1.4
Signatur
30.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex