Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Legesenter Da
Juridisk navn:  Laksevåg Legesenter Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55349696
Damsgårdsveien 167-169 Damsgårdsveien 167-169 Fax:
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915447503
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/6/2015 1
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.69%
Resultat  
  
-171.88%
Egenkapital  
  
-78.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.677.000 3.508.000
Resultat: -184.000 256.000
Egenkapital: 59.000 270.000
Regnskap for  Laksevåg Legesenter Da
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.677.000 3.508.000
Driftskostnader -2.860.000 -3.252.000
Driftsresultat -184.000 256.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -184.000 256.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -184.000 256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.000 186.000
Sum omløpsmidler 247.000 339.000
Sum eiendeler 390.000 525.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 270.000
Sum egenkapital 59.000 270.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 331.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 390.000 525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 865.000 1.643.000
Andre inntekter 1.812.000 1.865.000
Driftsinntekter 2.677.000 3.508.000
Varekostnad 0
Lønninger -1.239.000 -1.359.000
Avskrivning -64.000 -43.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.557.000 -1.850.000
Driftskostnader -2.860.000 -3.252.000
Driftsresultat -184.000 256.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -184.000 256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 143.000 186.000
Sum varige driftsmidler 143.000 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 143.000 186.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 17.000 11.000
Andre fordringer 116.000 65.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 113.000 263.000
Sum omløpsmidler 247.000 339.000
Sum eiendeler 390.000 525.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 270.000
Sum egenkapital 59.000 270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 94.000 49.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 76.000 84.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 331.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 390.000 525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -84.000 84.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 1.3
Soliditet 15.1 51.4
Resultatgrad -6.9 7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.6 0.9
Total kapitalrentabilitet -47.2 48.8
Signatur
22.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex