Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Turn Og Idrettslag
Juridisk navn:  Laksevåg Turn Og Idrettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55269347
c/o Freydar Olsen Bjørgeveien 332 Keiserstien 1 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5163 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 940784794
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/23/1900
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Bergen Regnskapsenter As
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 1.164.000
Resultat: 478.000
Egenkapital: 2.468.000
Regnskap for  Laksevåg Turn Og Idrettslag
Resultat 2002
Driftsinntekter 1.164.000
Driftskostnader -810.000
Driftsresultat 354.000
Finansinntekter 125.000
Finanskostnader 0
Finans 125.000
Resultat før skatt 478.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 377.000
Sum omløpsmidler 2.315.000
Sum eiendeler 2.692.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.468.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 225.000
Sum gjeld og egenkapital 2.693.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.164.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -810.000
Driftskostnader -810.000
Driftsresultat 354.000
Finansinntekter 125.000
Finanskostnader 0
Finans 125.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 377.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 2.315.000
Sum omløpsmidler 2.315.000
Sum eiendeler 2.692.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.468.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 225.000
Sum kortsiktig gjeld 225.000
Sum gjeld og egenkapital 2.693.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.090.000
Likviditetsgrad 1 10.3
Likviditetsgrad 2 10.3
Soliditet 91.6
Resultatgrad 30.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 17.8
Signatur
19.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex