Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lampeland Bensinstasjon AS
Juridisk navn:  Lampeland Bensinstasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32762071
Stasjonsvegen 2 Fax: 32762515
3623 Lampeland 3623 Lampeland
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 945515333
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hallingdal Revisjon Og Regnskap, K.M. Fauske
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.91%
Resultat  
  
164.59%
Egenkapital  
  
-13.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.591.000 7.236.000 7.304.000 6.765.000 7.166.000
Resultat: 135.000 -209.000 -117.000 -7.000 104.000
Egenkapital: 1.064.000 1.229.000 1.438.000 1.555.000 1.562.000
Regnskap for  Lampeland Bensinstasjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.591.000 7.236.000 7.304.000 6.765.000 7.166.000
Driftskostnader -7.464.000 -7.454.000 -7.426.000 -6.774.000 -7.066.000
Driftsresultat 128.000 -217.000 -122.000 -9.000 101.000
Finansinntekter 8.000 11.000 7.000 4.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 7.000 8.000 5.000 2.000 4.000
Resultat før skatt 135.000 -209.000 -117.000 -7.000 104.000
Skattekostnad 0 0 0 -15.000
Årsresultat 135.000 -209.000 -117.000 -7.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 425.000 526.000 705.000 673.000 321.000
Sum omløpsmidler 1.713.000 1.667.000 1.705.000 1.789.000 2.253.000
Sum eiendeler 2.138.000 2.193.000 2.410.000 2.462.000 2.574.000
Sum opptjent egenkapital 664.000 829.000 1.038.000 1.155.000 1.162.000
Sum egenkapital 1.064.000 1.229.000 1.438.000 1.555.000 1.562.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.074.000 964.000 972.000 906.000 1.012.000
Sum gjeld og egenkapital 2.138.000 2.193.000 2.410.000 2.461.000 2.574.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.758.000 6.450.000 6.516.000 5.983.000 6.332.000
Andre inntekter 833.000 787.000 788.000 782.000 835.000
Driftsinntekter 7.591.000 7.236.000 7.304.000 6.765.000 7.166.000
Varekostnad -3.405.000 -3.309.000 -3.497.000 -3.034.000 -3.327.000
Lønninger -2.414.000 -2.554.000 -2.481.000 -2.425.000 -2.369.000
Avskrivning -156.000 -212.000 -229.000 -147.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.489.000 -1.379.000 -1.219.000 -1.168.000 -1.209.000
Driftskostnader -7.464.000 -7.454.000 -7.426.000 -6.774.000 -7.066.000
Driftsresultat 128.000 -217.000 -122.000 -9.000 101.000
Finansinntekter 8.000 11.000 7.000 4.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 7.000 8.000 5.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Årsresultat 135.000 -209.000 -117.000 -7.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 412.000 452.000 664.000 670.000 318.000
Sum varige driftsmidler 412.000 452.000 664.000 670.000 318.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 74.000 41.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 425.000 526.000 705.000 673.000 321.000
Varebeholdning 370.000 324.000 345.000 425.000 348.000
Kundefordringer 1.000 3.000 4.000 8.000 6.000
Andre fordringer 68.000 54.000 70.000 62.000 156.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.274.000 1.286.000 1.287.000 1.293.000 1.743.000
Sum omløpsmidler 1.713.000 1.667.000 1.705.000 1.789.000 2.253.000
Sum eiendeler 2.138.000 2.193.000 2.410.000 2.462.000 2.574.000
Sum opptjent egenkapital 664.000 829.000 1.038.000 1.155.000 1.162.000
Sum egenkapital 1.064.000 1.229.000 1.438.000 1.555.000 1.562.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 306.000 330.000 350.000 329.000 413.000
Betalbar skatt 0 0 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 221.000 239.000 195.000 152.000 196.000
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 547.000 395.000 427.000 425.000 388.000
Sum kortsiktig gjeld 1.074.000 964.000 972.000 906.000 1.012.000
Sum gjeld og egenkapital 2.138.000 2.193.000 2.410.000 2.461.000 2.574.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 639.000 703.000 733.000 883.000 1.241.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.8 2 2.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.9
Soliditet 49.8 5 59.7 63.2 60.7
Resultatgrad 1.7 -1.7 -0.1 1.4
Rentedekningsgrad 128.0 -72.3 -4.5 1
Gjeldsgrad 1.0 0.8 0.7 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 6.4 -9.4 -4.8 -0.2 4.1
Signatur
18.06.2021
SIGNATURRETT MEDDELT STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex