Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lampeland Hotell AS
Juridisk navn:  Lampeland Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32760900
Stasjonsvegen 4 Stasjonsvegen 4 Fax: 32760901
3623 Lampeland 3623 Lampeland
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 994263862
Aksjekapital: 510.000 NOK
Antall ansatte: 67
Etableringsdato: 6/20/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Bergstaden Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.25%
Resultat  
  
-82.52%
Egenkapital  
  
0.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.849.000 32.781.000 30.922.000 31.619.000 30.308.000
Resultat: 223.000 1.276.000 444.000 830.000 1.222.000
Egenkapital: 8.531.000 8.463.000 7.497.000 7.185.000 6.617.000
Regnskap for  Lampeland Hotell AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.849.000 32.781.000 30.922.000 31.619.000 30.308.000
Driftskostnader -23.731.000 -31.640.000 -30.577.000 -30.891.000 -29.194.000
Driftsresultat 119.000 1.141.000 344.000 728.000 1.113.000
Finansinntekter 115.000 144.000 105.000 105.000 110.000
Finanskostnader -10.000 -10.000 -6.000 -2.000 -2.000
Finans 105.000 134.000 99.000 103.000 108.000
Resultat før skatt 223.000 1.276.000 444.000 830.000 1.222.000
Skattekostnad -155.000 -310.000 -132.000 -262.000 -321.000
Årsresultat 68.000 966.000 312.000 568.000 900.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 942.000 1.138.000 1.421.000 1.332.000 1.178.000
Sum omløpsmidler 12.656.000 14.466.000 11.968.000 12.024.000 11.923.000
Sum eiendeler 13.598.000 15.604.000 13.389.000 13.356.000 13.101.000
Sum opptjent egenkapital 8.021.000 7.953.000 6.987.000 6.675.000 6.107.000
Sum egenkapital 8.531.000 8.463.000 7.497.000 7.185.000 6.617.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.067.000 7.141.000 5.893.000 6.171.000 6.484.000
Sum gjeld og egenkapital 13.598.000 15.604.000 13.390.000 13.356.000 13.101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.849.000 32.781.000 30.922.000 31.619.000 30.308.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 23.849.000 32.781.000 30.922.000 31.619.000 30.308.000
Varekostnad -6.275.000 -8.128.000 -7.844.000 -8.093.000 -7.770.000
Lønninger -11.462.000 -16.861.000 -15.633.000 -16.210.000 -14.807.000
Avskrivning -197.000 -283.000 -324.000 -344.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.797.000 -6.368.000 -6.776.000 -6.244.000 -6.465.000
Driftskostnader -23.731.000 -31.640.000 -30.577.000 -30.891.000 -29.194.000
Driftsresultat 119.000 1.141.000 344.000 728.000 1.113.000
Finansinntekter 115.000 144.000 105.000 105.000 110.000
Finanskostnader -10.000 -10.000 -6.000 -2.000 -2.000
Finans 105.000 134.000 99.000 103.000 108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 966.000 312.000 568.000 900.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 935.000 1.131.000 1.414.000 1.325.000 1.170.000
Sum varige driftsmidler 935.000 1.131.000 1.414.000 1.325.000 1.170.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 942.000 1.138.000 1.421.000 1.332.000 1.178.000
Varebeholdning 801.000 1.097.000 972.000 883.000 919.000
Kundefordringer 393.000 1.488.000 1.798.000 1.025.000 2.096.000
Andre fordringer 480.000 171.000 156.000 75.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.982.000 11.710.000 9.043.000 10.041.000 8.804.000
Sum omløpsmidler 12.656.000 14.466.000 11.968.000 12.024.000 11.923.000
Sum eiendeler 13.598.000 15.604.000 13.389.000 13.356.000 13.101.000
Sum opptjent egenkapital 8.021.000 7.953.000 6.987.000 6.675.000 6.107.000
Sum egenkapital 8.531.000 8.463.000 7.497.000 7.185.000 6.617.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.101.000 1.636.000 1.071.000 1.276.000 2.218.000
Betalbar skatt 155.000 310.000 132.000 262.000 321.000
Skyldig offentlige avgifter 695.000 1.889.000 2.176.000 2.005.000 1.563.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.116.000 3.307.000 2.515.000 2.629.000 2.382.000
Sum kortsiktig gjeld 5.067.000 7.141.000 5.893.000 6.171.000 6.484.000
Sum gjeld og egenkapital 13.598.000 15.604.000 13.390.000 13.356.000 13.101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.589.000 7.325.000 6.075.000 5.853.000 5.439.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2 2 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 1.9 1.8 1.7
Soliditet 62.7 54.2 5 53.8 50.5
Resultatgrad 0.5 3.5 1.1 2.3 3.7
Rentedekningsgrad 11.9 114.1 57.3 3 556.5
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.8 0.9 1
Total kapitalrentabilitet 1.7 8.2 3.4 6.2 9.3
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex