Lancelot AS
Juridisk navn:  Lancelot AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66785488
Torvveien 12 C Torvveien 12 C Fax:
1383 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 978692451
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 6/30/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskaps-Centeret AS
Utvikling:
Omsetning  
  
44.41%
Resultat  
  
-4.58%
Egenkapital  
  
39.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 17.423.000 12.065.000 10.056.000 14.498.000 10.590.000
Resultat: 1.478.000 1.549.000 517.000 774.000 -1.375.000
Egenkapital: 2.530.000 1.814.000 596.000 -253.000 -1.106.000
Regnskap for  Lancelot AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 17.423.000 12.065.000 10.056.000 14.498.000 10.590.000
Driftskostnader -15.943.000 -10.498.000 -9.530.000 -13.709.000 -11.948.000
Driftsresultat 1.481.000 1.568.000 525.000 789.000 -1.359.000
Finansinntekter 0 6.000
Finanskostnader -3.000 -19.000 -8.000 -16.000 -23.000
Finans -3.000 -19.000 -8.000 -16.000 -17.000
Resultat før skatt 1.478.000 1.549.000 517.000 774.000 -1.375.000
Skattekostnad -330.000 -331.000 73.000 17.000 164.000
Årsresultat 1.148.000 1.218.000 590.000 791.000 -1.212.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 255.000 281.000 351.000 150.000 170.000
Sum omløpsmidler 5.857.000 3.374.000 2.247.000 3.908.000 2.852.000
Sum eiendeler 6.112.000 3.655.000 2.598.000 4.058.000 3.022.000
Sum opptjent egenkapital 815.000 100.000 -1.118.000 -1.708.000 -2.499.000
Sum egenkapital 2.530.000 1.814.000 596.000 -253.000 -1.106.000
Sum langsiktig gjeld 795.000 285.000 580.000 1.217.000 2.158.000
Sum kortsiktig gjeld 2.787.000 1.555.000 1.421.000 3.094.000 1.970.000
Sum gjeld og egenkapital 6.112.000 3.655.000 2.598.000 4.058.000 3.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.161.000 10.182.000 8.657.000 14.453.000 10.590.000
Andre inntekter 262.000 1.883.000 1.399.000 45.000 0
Driftsinntekter 17.423.000 12.065.000 10.056.000 14.498.000 10.590.000
Varekostnad -6.602.000 -4.102.000 -3.524.000 -5.097.000 -3.849.000
Lønninger -5.283.000 -3.404.000 -3.240.000 -5.050.000 -4.653.000
Avskrivning -81.000 -70.000 -49.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.977.000 -2.922.000 -2.717.000 -3.542.000 -3.426.000
Driftskostnader -15.943.000 -10.498.000 -9.530.000 -13.709.000 -11.948.000
Driftsresultat 1.481.000 1.568.000 525.000 789.000 -1.359.000
Finansinntekter 0 6.000
Finanskostnader -3.000 -19.000 -8.000 -16.000 -23.000
Finans -3.000 -19.000 -8.000 -16.000 -17.000
Konsernbidrag -433.000 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.148.000 1.218.000 590.000 791.000 -1.212.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 255.000 281.000 351.000 150.000 170.000
Sum varige driftsmidler 255.000 281.000 351.000 150.000 170.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 255.000 281.000 351.000 150.000 170.000
Varebeholdning 767.000 566.000 389.000 623.000 597.000
Kundefordringer 206.000 68.000 -5.000 96.000 92.000
Andre fordringer 2.316.000 430.000 1.589.000 509.000 1.004.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.568.000 2.311.000 274.000 2.680.000 1.159.000
Sum omløpsmidler 5.857.000 3.374.000 2.247.000 3.908.000 2.852.000
Sum eiendeler 6.112.000 3.655.000 2.598.000 4.058.000 3.022.000
Sum opptjent egenkapital 815.000 100.000 -1.118.000 -1.708.000 -2.499.000
Sum egenkapital 2.530.000 1.814.000 596.000 -253.000 -1.106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 795.000 285.000 580.000 1.217.000 2.158.000
Leverandørgjeld 173.000 175.000 413.000 1.268.000 554.000
Betalbar skatt 208.000 331.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 895.000 404.000 560.000 789.000 621.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.512.000 646.000 447.000 1.037.000 794.000
Sum kortsiktig gjeld 2.787.000 1.555.000 1.421.000 3.094.000 1.970.000
Sum gjeld og egenkapital 6.112.000 3.655.000 2.598.000 4.058.000 3.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.070.000 1.819.000 826.000 814.000 882.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.2 1.6 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.3 1.1 1.1
Soliditet 41.4 49.6 22.9 -6.2 -36.6
Resultatgrad 8.5 13.0 5.2 5.4 -12.8
Rentedekningsgrad 493.7 82.5 65.6 49.3 -59.1
Gjeldsgrad 1.4 1.0 3.4 -3.7
Total kapitalrentabilitet 24.2 42.9 20.2 19.4 -44.8
Signatur
30.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2017
Styrets leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex