Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landås-Skogene Da
Juridisk navn:  Landås-Skogene Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47284239
Storgata 58 Storgata 58 Fax: 61110191
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 859667082
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/5/1989 1
Foretakstype: DA
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: As Land Regnskapssentral
Utvikling:
Omsetning  
  
3.12%
Resultat  
  
35.91%
Egenkapital  
  
-0.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.357.000 1.316.000 1.098.000 4.175.000 1.321.000
Resultat: 299.000 220.000 284.000 2.996.000 261.000
Egenkapital: 4.864.000 4.888.000 5.296.000 5.094.000 2.317.000
Regnskap for  Landås-Skogene Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.357.000 1.316.000 1.098.000 4.175.000 1.321.000
Driftskostnader -1.088.000 -1.130.000 -834.000 -1.225.000 -1.065.000
Driftsresultat 269.000 184.000 264.000 2.950.000 255.000
Finansinntekter 34.000 38.000 23.000 49.000 9.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 31.000 35.000 20.000 46.000 6.000
Resultat før skatt 299.000 220.000 284.000 2.996.000 261.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 299.000 220.000 284.000 2.996.000 261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.415.000 1.419.000 1.424.000 1.428.000 1.433.000
Sum omløpsmidler 3.810.000 3.766.000 4.087.000 4.017.000 1.297.000
Sum eiendeler 5.225.000 5.185.000 5.511.000 5.445.000 2.730.000
Sum opptjent egenkapital 4.864.000 4.888.000 5.296.000 5.094.000 2.317.000
Sum egenkapital 4.864.000 4.888.000 5.296.000 5.094.000 2.317.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 361.000 297.000 215.000 352.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 5.225.000 5.185.000 5.511.000 5.446.000 2.730.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.046.000 1.042.000 869.000 1.086.000 1.110.000
Andre inntekter 312.000 274.000 229.000 3.089.000 211.000
Driftsinntekter 1.357.000 1.316.000 1.098.000 4.175.000 1.321.000
Varekostnad -512.000 -605.000 -421.000 -584.000 -498.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -572.000 -521.000 -408.000 -636.000 -562.000
Driftskostnader -1.088.000 -1.130.000 -834.000 -1.225.000 -1.065.000
Driftsresultat 269.000 184.000 264.000 2.950.000 255.000
Finansinntekter 34.000 38.000 23.000 49.000 9.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 31.000 35.000 20.000 46.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 299.000 220.000 284.000 2.996.000 261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.415.000 1.419.000 1.424.000 1.428.000 1.433.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.415.000 1.419.000 1.424.000 1.428.000 1.433.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.415.000 1.419.000 1.424.000 1.428.000 1.433.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 33.000 66.000 8.000 8.000 0
Andre fordringer 234.000 227.000 146.000 187.000 283.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.543.000 3.473.000 3.934.000 3.822.000 1.014.000
Sum omløpsmidler 3.810.000 3.766.000 4.087.000 4.017.000 1.297.000
Sum eiendeler 5.225.000 5.185.000 5.511.000 5.445.000 2.730.000
Sum opptjent egenkapital 4.864.000 4.888.000 5.296.000 5.094.000 2.317.000
Sum egenkapital 4.864.000 4.888.000 5.296.000 5.094.000 2.317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 55.000 43.000 42.000 94.000 67.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 56.000 39.000 59.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 231.000 198.000 133.000 198.000 267.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 297.000 215.000 352.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 5.225.000 5.185.000 5.511.000 5.446.000 2.730.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.449.000 3.469.000 3.872.000 3.665.000 884.000
Likviditetsgrad 1 10.6 12.7 1 11.4 3.1
Likviditetsgrad 2 10.6 12.7 1 11.4 3.1
Soliditet 93.1 94.3 96.1 93.5 84.9
Resultatgrad 19.8 1 2 70.7 19.3
Rentedekningsgrad 89.7 61.3 8 983.3 8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 5.8 4.3 5.2 55.1 9.7
Signatur
03.01.2017
Prokurister
03.05.2021
Prokura
Sandberg Geir
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex