Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landås Legesenter As
Juridisk navn:  Landås Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55277950
Nattlandsveien 89 Nattlandsveien 89 Fax:
5094 Bergen 5094 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 913300203
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.25%
Resultat  
  
-104.83%
Egenkapital  
  
-4.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.363.000 3.626.000 3.218.000 3.213.000 3.030.000
Resultat: -20.000 414.000 -67.000 -1.000 -101.000
Egenkapital: 372.000 388.000 38.000 123.000 131.000
Regnskap for  Landås Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.363.000 3.626.000 3.218.000 3.213.000 3.030.000
Driftskostnader -3.383.000 -3.218.000 -3.283.000 -3.214.000 -3.131.000
Driftsresultat -20.000 408.000 -65.000 -2.000 -101.000
Finansinntekter 0 5.000 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 0 5.000 -2.000 1.000 0
Resultat før skatt -20.000 414.000 -67.000 -1.000 -101.000
Skattekostnad 4.000 -63.000 -19.000 -7.000 26.000
Årsresultat -16.000 351.000 -86.000 -8.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 198.000 186.000 112.000 19.000 54.000
Sum omløpsmidler 415.000 543.000 177.000 403.000 327.000
Sum eiendeler 613.000 729.000 289.000 422.000 381.000
Sum opptjent egenkapital 342.000 358.000 8.000 93.000 101.000
Sum egenkapital 372.000 388.000 38.000 123.000 131.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 240.000 335.000 251.000 298.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 612.000 728.000 289.000 421.000 381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 39.000 91.000
Andre inntekter 3.363.000 3.626.000 3.218.000 3.174.000 2.940.000
Driftsinntekter 3.363.000 3.626.000 3.218.000 3.213.000 3.030.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.528.000 -1.535.000 -1.404.000 -1.408.000 -1.405.000
Avskrivning -83.000 -37.000 -8.000 -28.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.772.000 -1.646.000 -1.871.000 -1.778.000 -1.698.000
Driftskostnader -3.383.000 -3.218.000 -3.283.000 -3.214.000 -3.131.000
Driftsresultat -20.000 408.000 -65.000 -2.000 -101.000
Finansinntekter 0 5.000 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 0 5.000 -2.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 351.000 -86.000 -8.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 19.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 191.000 182.000 109.000 0 28.000
Sum varige driftsmidler 191.000 182.000 109.000 0 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 3.000 3.000 0 0
Sum anleggsmidler 198.000 186.000 112.000 19.000 54.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 21.000
Andre fordringer 27.000 26.000 56.000 39.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 387.000 517.000 121.000 364.000 277.000
Sum omløpsmidler 415.000 543.000 177.000 403.000 327.000
Sum eiendeler 613.000 729.000 289.000 422.000 381.000
Sum opptjent egenkapital 342.000 358.000 8.000 93.000 101.000
Sum egenkapital 372.000 388.000 38.000 123.000 131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 22.000 0 48.000 23.000
Betalbar skatt 0 59.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 85.000 67.000 94.000 70.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 170.000 184.000 157.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 240.000 335.000 251.000 298.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 612.000 728.000 289.000 421.000 381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 175.000 208.000 -74.000 105.000 77.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 0.7 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 0.7 1.4 1.4
Soliditet 60.8 53.3 13.1 29.2 34.4
Resultatgrad -0.6 11.3 -0.1 -3.3
Rentedekningsgrad -32.5
Gjeldsgrad 0.6 0.9 6.6 2.4 1.9
Total kapitalrentabilitet -3.3 56.7 -22.5 -0.2 -26.5
Signatur
27.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex