Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landås Legesenter As
Juridisk navn:  Landås Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55277950
Nattlandsveien 89 Nattlandsveien 89 Fax:
5094 Bergen 5094 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 913300203
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.95%
Resultat  
  
60%
Egenkapital  
  
-1.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.933.000 3.363.000 3.626.000 3.218.000 3.213.000
Resultat: -8.000 -20.000 414.000 -67.000 -1.000
Egenkapital: 366.000 372.000 388.000 38.000 123.000
Regnskap for  Landås Legesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.933.000 3.363.000 3.626.000 3.218.000 3.213.000
Driftskostnader -3.942.000 -3.383.000 -3.218.000 -3.283.000 -3.214.000
Driftsresultat -8.000 -20.000 408.000 -65.000 -2.000
Finansinntekter 0 5.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 0 5.000 -2.000 1.000
Resultat før skatt -8.000 -20.000 414.000 -67.000 -1.000
Skattekostnad 1.000 4.000 -63.000 -19.000 -7.000
Årsresultat -6.000 -16.000 351.000 -86.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 268.000 198.000 186.000 112.000 19.000
Sum omløpsmidler 387.000 415.000 543.000 177.000 403.000
Sum eiendeler 655.000 613.000 729.000 289.000 422.000
Sum opptjent egenkapital 336.000 342.000 358.000 8.000 93.000
Sum egenkapital 366.000 372.000 388.000 38.000 123.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 287.000 240.000 335.000 251.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 654.000 612.000 728.000 289.000 421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 39.000
Andre inntekter 3.933.000 3.363.000 3.626.000 3.218.000 3.174.000
Driftsinntekter 3.933.000 3.363.000 3.626.000 3.218.000 3.213.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.630.000 -1.528.000 -1.535.000 -1.404.000 -1.408.000
Avskrivning -81.000 -83.000 -37.000 -8.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.231.000 -1.772.000 -1.646.000 -1.871.000 -1.778.000
Driftskostnader -3.942.000 -3.383.000 -3.218.000 -3.283.000 -3.214.000
Driftsresultat -8.000 -20.000 408.000 -65.000 -2.000
Finansinntekter 0 5.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 0 5.000 -2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -16.000 351.000 -86.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 262.000 191.000 182.000 109.000 0
Sum varige driftsmidler 262.000 191.000 182.000 109.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 3.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 268.000 198.000 186.000 112.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 237.000 27.000 26.000 56.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 149.000 387.000 517.000 121.000 364.000
Sum omløpsmidler 387.000 415.000 543.000 177.000 403.000
Sum eiendeler 655.000 613.000 729.000 289.000 422.000
Sum opptjent egenkapital 336.000 342.000 358.000 8.000 93.000
Sum egenkapital 366.000 372.000 388.000 38.000 123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 5.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 5.000 0 0
Leverandørgjeld 35.000 7.000 22.000 0 48.000
Betalbar skatt 0 59.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.000 81.000 85.000 67.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 167.000 152.000 170.000 184.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 287.000 240.000 335.000 251.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 654.000 612.000 728.000 289.000 421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 175.000 208.000 -74.000 105.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.6 0.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.7 1.6 0.7 1.4
Soliditet 56.0 60.8 53.3 13.1 29.2
Resultatgrad -0.2 -0.6 11.3 -0.1
Rentedekningsgrad -32.5
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.9 6.6 2.4
Total kapitalrentabilitet -1.2 -3.3 56.7 -22.5 -0.2
Signatur
29.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex