Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Land Anleggsgartner AS
Juridisk navn:  Land Anleggsgartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99637343
Qvales Gate 8 Qvales Gate 8 Fax:
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 993862908
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/28/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Nordre Land Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
38.8%
Resultat  
  
33.76%
Egenkapital  
  
15.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.761.000 14.957.000 13.267.000 11.438.000 8.505.000
Resultat: 1.248.000 933.000 644.000 1.050.000 422.000
Egenkapital: 5.442.000 4.719.000 3.992.000 3.489.000 2.684.000
Regnskap for  Land Anleggsgartner AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.761.000 14.957.000 13.267.000 11.438.000 8.505.000
Driftskostnader -19.449.000 -13.948.000 -12.536.000 -10.307.000 -8.003.000
Driftsresultat 1.312.000 1.009.000 732.000 1.131.000 502.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -64.000 -78.000 -89.000 -82.000 -81.000
Finans -64.000 -76.000 -88.000 -81.000 -80.000
Resultat før skatt 1.248.000 933.000 644.000 1.050.000 422.000
Skattekostnad -274.000 -205.000 -142.000 -244.000 -102.000
Årsresultat 973.000 728.000 502.000 806.000 320.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.757.000 3.781.000 4.273.000 3.564.000 3.237.000
Sum omløpsmidler 7.516.000 6.149.000 4.761.000 3.644.000 3.115.000
Sum eiendeler 11.273.000 9.930.000 9.034.000 7.208.000 6.352.000
Sum opptjent egenkapital 5.338.000 4.615.000 3.888.000 3.385.000 2.580.000
Sum egenkapital 5.442.000 4.719.000 3.992.000 3.489.000 2.684.000
Sum langsiktig gjeld 1.237.000 1.463.000 1.682.000 1.650.000 1.973.000
Sum kortsiktig gjeld 4.594.000 3.748.000 3.361.000 2.068.000 1.696.000
Sum gjeld og egenkapital 11.273.000 9.930.000 9.035.000 7.207.000 6.353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.667.000 14.763.000 12.751.000 11.345.000 8.408.000
Andre inntekter 94.000 194.000 516.000 93.000 97.000
Driftsinntekter 20.761.000 14.957.000 13.267.000 11.438.000 8.505.000
Varekostnad -7.989.000 -4.404.000 -4.288.000 -3.309.000 -2.855.000
Lønninger -6.358.000 -5.690.000 -4.517.000 -3.556.000 -2.624.000
Avskrivning -804.000 -791.000 -757.000 -749.000 -504.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.298.000 -3.063.000 -2.974.000 -2.693.000 -2.020.000
Driftskostnader -19.449.000 -13.948.000 -12.536.000 -10.307.000 -8.003.000
Driftsresultat 1.312.000 1.009.000 732.000 1.131.000 502.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -64.000 -78.000 -89.000 -82.000 -81.000
Finans -64.000 -76.000 -88.000 -81.000 -80.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0 0
Årsresultat 973.000 728.000 502.000 806.000 320.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 156.000 93.000 28.000 38.000 0
Fast eiendom 970.000 1.030.000 1.090.000 1.150.000 1.210.000
Maskiner anlegg 1.221.000 1.698.000 2.006.000 2.287.000 1.888.000
Driftsløsøre 258.000 0 18.000 26.000
Sum varige driftsmidler 2.449.000 2.728.000 3.096.000 3.455.000 3.124.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.152.000 960.000 1.148.000 72.000 113.000
Sum anleggsmidler 3.757.000 3.781.000 4.273.000 3.564.000 3.237.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.658.000 781.000 1.699.000 679.000 272.000
Andre fordringer 199.000 116.000 104.000 89.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.660.000 5.252.000 2.958.000 2.876.000 2.766.000
Sum omløpsmidler 7.516.000 6.149.000 4.761.000 3.644.000 3.115.000
Sum eiendeler 11.273.000 9.930.000 9.034.000 7.208.000 6.352.000
Sum opptjent egenkapital 5.338.000 4.615.000 3.888.000 3.385.000 2.580.000
Sum egenkapital 5.442.000 4.719.000 3.992.000 3.489.000 2.684.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 109.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.237.000 1.463.000 1.682.000 1.650.000 1.973.000
Leverandørgjeld 731.000 646.000 1.331.000 697.000 650.000
Betalbar skatt 337.000 271.000 132.000 291.000 105.000
Skyldig offentlige avgifter 2.183.000 1.692.000 1.165.000 465.000 556.000
Utbytte -250.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.092.000 1.139.000 733.000 614.000 385.000
Sum kortsiktig gjeld 4.594.000 3.748.000 3.361.000 2.068.000 1.696.000
Sum gjeld og egenkapital 11.273.000 9.930.000 9.035.000 7.207.000 6.353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.922.000 2.401.000 1.400.000 1.576.000 1.419.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.4 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.4 1.8 1.8
Soliditet 48.3 47.5 44.2 48.4 42.2
Resultatgrad 6.3 6.7 5.5 9.9 5.9
Rentedekningsgrad 20.5 12.9 8.2 13.8 6.2
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.3 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 11.6 10.2 8.1 15.7 7.9
Signatur
07.06.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Revisor kan ikke uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex