Land Blikkenslagerverksted As
Juridisk navn:  Land Blikkenslagerverksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48217376
Langengvegen 102 Langengvegen 102 Fax:
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 816161622
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/1/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomirådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.32%
Resultat  
  
3300%
Egenkapital  
  
36.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.954.000 3.909.000 4.367.000 3.584.000 3.113.000
Resultat: 102.000 3.000 131.000 76.000 -130.000
Egenkapital: 298.000 218.000 216.000 114.000 43.000
Regnskap for  Land Blikkenslagerverksted As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.954.000 3.909.000 4.367.000 3.584.000 3.113.000
Driftskostnader -5.847.000 -3.896.000 -4.229.000 -3.492.000 -3.237.000
Driftsresultat 108.000 12.000 138.000 93.000 -124.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -10.000 -7.000 -17.000 -6.000
Finans -6.000 -10.000 -7.000 -17.000 -6.000
Resultat før skatt 102.000 3.000 131.000 76.000 -130.000
Skattekostnad -22.000 -1.000 -29.000 -6.000 19.000
Årsresultat 79.000 2.000 102.000 71.000 -111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 812.000 410.000 457.000 423.000 320.000
Sum omløpsmidler 677.000 511.000 689.000 484.000 341.000
Sum eiendeler 1.489.000 921.000 1.146.000 907.000 661.000
Sum opptjent egenkapital 268.000 188.000 186.000 84.000 13.000
Sum egenkapital 298.000 218.000 216.000 114.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 10.000 9.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.178.000 693.000 921.000 788.000 617.000
Sum gjeld og egenkapital 1.490.000 921.000 1.146.000 908.000 660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.953.000 3.883.000 4.367.000 3.584.000 3.113.000
Andre inntekter 26.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.954.000 3.909.000 4.367.000 3.584.000 3.113.000
Varekostnad -2.652.000 -1.569.000 -1.824.000 -1.169.000 -1.210.000
Lønninger -2.266.000 -1.516.000 -1.609.000 -1.550.000 -1.231.000
Avskrivning -106.000 -89.000 -125.000 -114.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -823.000 -722.000 -671.000 -659.000 -732.000
Driftskostnader -5.847.000 -3.896.000 -4.229.000 -3.492.000 -3.237.000
Driftsresultat 108.000 12.000 138.000 93.000 -124.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -10.000 -7.000 -17.000 -6.000
Finans -6.000 -10.000 -7.000 -17.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 79.000 2.000 102.000 71.000 -111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 244.000 18.000 18.000 0 0
Maskiner anlegg 144.000 92.000 133.000 0 0
Driftsløsøre 401.000 276.000 282.000 399.000 296.000
Sum varige driftsmidler 788.000 386.000 433.000 399.000 296.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum anleggsmidler 812.000 410.000 457.000 423.000 320.000
Varebeholdning 199.000 99.000 45.000 45.000 14.000
Kundefordringer 253.000 245.000 459.000 23.000 281.000
Andre fordringer 154.000 5.000 43.000 7.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 71.000 162.000 142.000 410.000 5.000
Sum omløpsmidler 677.000 511.000 689.000 484.000 341.000
Sum eiendeler 1.489.000 921.000 1.146.000 907.000 661.000
Sum opptjent egenkapital 268.000 188.000 186.000 84.000 13.000
Sum egenkapital 298.000 218.000 216.000 114.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 10.000 9.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 10.000 9.000 6.000 0
Leverandørgjeld 621.000 129.000 272.000 201.000 181.000
Betalbar skatt 18.000 25.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 238.000 236.000 318.000 195.000 200.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 301.000 328.000 305.000 391.000 236.000
Sum kortsiktig gjeld 1.178.000 693.000 921.000 788.000 617.000
Sum gjeld og egenkapital 1.490.000 921.000 1.146.000 908.000 660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -501.000 -182.000 -232.000 -304.000 -276.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.7 0.6 0.5
Soliditet 20.0 23.7 18.8 12.6 6.5
Resultatgrad 1.8 0.3 3.2 2.6
Rentedekningsgrad 18.0 1.2 19.7 5.5 -20.7
Gjeldsgrad 4.0 3.2 4.3 7 14.3
Total kapitalrentabilitet 7.2 1.3 1 10.2 -18.8
Signatur
02.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex