Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Land Skogsservice AS
Juridisk navn:  Land Skogsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91394523
Engavegen 2 Østbygda Fax:
2864 Fall 2864 Fall
Fylke: Kommune:
Innlandet Søndre Land
Org.nr: 976921488
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/12/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.19%
Resultat  
  
-110.19%
Egenkapital  
  
-12.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.651.000 1.818.000 2.140.000 1.255.000 1.079.000
Resultat: -43.000 422.000 238.000 21.000 -91.000
Egenkapital: 381.000 433.000 101.000 -82.000 106.000
Regnskap for  Land Skogsservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.651.000 1.818.000 2.140.000 1.255.000 1.079.000
Driftskostnader -1.677.000 -1.396.000 -1.899.000 -1.224.000 -1.154.000
Driftsresultat -26.000 422.000 242.000 32.000 -75.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000
Finanskostnader -23.000 -5.000 -8.000 -15.000 -19.000
Finans -18.000 0 -4.000 -11.000 -16.000
Resultat før skatt -43.000 422.000 238.000 21.000 -91.000
Skattekostnad -9.000 -89.000 -55.000 -94.000 23.000
Årsresultat -53.000 333.000 183.000 -74.000 -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 451.000 182.000 191.000 113.000 137.000
Sum omløpsmidler 730.000 555.000 328.000 263.000 507.000
Sum eiendeler 1.181.000 737.000 519.000 376.000 644.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 333.000 1.000 -182.000 6.000
Sum egenkapital 381.000 433.000 101.000 -82.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 193.000 0 5.000 65.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 610.000 312.000 413.000 620.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 1.184.000 745.000 519.000 603.000 645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.208.000 1.397.000 1.311.000 895.000 654.000
Andre inntekter 443.000 420.000 830.000 361.000 424.000
Driftsinntekter 1.651.000 1.818.000 2.140.000 1.255.000 1.079.000
Varekostnad -836.000 -540.000 -939.000 -587.000 -798.000
Lønninger -275.000 -298.000 -274.000 -190.000 -93.000
Avskrivning -56.000 -18.000 -52.000 -58.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -510.000 -540.000 -634.000 -389.000 -207.000
Driftskostnader -1.677.000 -1.396.000 -1.899.000 -1.224.000 -1.154.000
Driftsresultat -26.000 422.000 242.000 32.000 -75.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000
Finanskostnader -23.000 -5.000 -8.000 -15.000 -19.000
Finans -18.000 0 -4.000 -11.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 333.000 183.000 -74.000 -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.000
Fast eiendom 136.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 64.000 112.000 101.000 104.000 109.000
Driftsløsøre 201.000 0 0 9.000 27.000
Sum varige driftsmidler 401.000 112.000 101.000 113.000 136.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 70.000 90.000 0 0
Sum anleggsmidler 451.000 182.000 191.000 113.000 137.000
Varebeholdning 438.000 433.000 235.000 264.000 255.000
Kundefordringer -20.000 -249.000 -304.000 -317.000 -66.000
Andre fordringer 188.000 136.000 208.000 139.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 124.000 236.000 190.000 176.000 176.000
Sum omløpsmidler 730.000 555.000 328.000 263.000 507.000
Sum eiendeler 1.181.000 737.000 519.000 376.000 644.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 333.000 1.000 -182.000 6.000
Sum egenkapital 381.000 433.000 101.000 -82.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 193.000 0 5.000 65.000 121.000
Leverandørgjeld 502.000 37.000 167.000 159.000 201.000
Betalbar skatt 32.000 89.000 118.000 102.000 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 115.000 51.000 118.000 -15.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 70.000 76.000 240.000 232.000
Sum kortsiktig gjeld 610.000 312.000 413.000 620.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 1.184.000 745.000 519.000 603.000 645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 120.000 243.000 -85.000 -357.000 89.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.8 0.8 0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.2 0.6
Soliditet 32.2 58.1 19.5 -13.6 16.4
Resultatgrad -1.6 23.2 11.3 2.5
Rentedekningsgrad -1.1 84.4 30.3 2.1 -3.9
Gjeldsgrad 2.1 0.7 4.1 -8.4 5.1
Total kapitalrentabilitet -1.8 57.3 47.4 6 -11.2
Signatur
04.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.11.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex