Landbruk & Biogass As
Juridisk navn:  Landbruk & Biogass As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bureiservegen 40 Hasselvegen 1 Fax:
2435 Braskereidfoss 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 915929052
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 8/11/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2401.96%
Resultat  
  
39.12%
Egenkapital  
  
69.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.276.000 51.000 0 0 0
Resultat: 569.000 409.000 -50.000 -50.000 -55.000
Egenkapital: 1.084.000 640.000 284.000 335.000 384.000
Regnskap for  Landbruk & Biogass As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.276.000 51.000 0 0 0
Driftskostnader -704.000 359.000 -50.000 -50.000 -55.000
Driftsresultat 571.000 409.000 -50.000 -50.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 569.000 409.000 -50.000 -50.000 -55.000
Skattekostnad -125.000 -54.000 0 0 0
Årsresultat 444.000 356.000 -50.000 -50.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 428.000 255.000 300.000 345.000 390.000
Sum omløpsmidler 1.664.000 500.000 0 0 0
Sum eiendeler 2.092.000 755.000 300.000 345.000 390.000
Sum opptjent egenkapital 644.000 200.000 -156.000 -105.000 -56.000
Sum egenkapital 1.084.000 640.000 284.000 335.000 384.000
Sum langsiktig gjeld 55.000 28.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 953.000 87.000 16.000 10.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.092.000 755.000 300.000 345.000 390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 763.000 51.000 0 0 0
Andre inntekter 512.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.276.000 51.000 0 0 0
Varekostnad -698.000 -75.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -107.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -785.000 -15.000 -5.000 -5.000 -10.000
Driftskostnader -704.000 359.000 -50.000 -50.000 -55.000
Driftsresultat 571.000 409.000 -50.000 -50.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 444.000 356.000 -50.000 -50.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 428.000 255.000 300.000 345.000 390.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 428.000 255.000 300.000 345.000 390.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 428.000 255.000 300.000 345.000 390.000
Varebeholdning 1.380.000 494.000 0 0 0
Kundefordringer 5.000 -2.000 0 0 0
Andre fordringer 266.000 8.000 0 0 0
Sum investeringer 12.000 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.664.000 500.000 0 0 0
Sum eiendeler 2.092.000 755.000 300.000 345.000 390.000
Sum opptjent egenkapital 644.000 200.000 -156.000 -105.000 -56.000
Sum egenkapital 1.084.000 640.000 284.000 335.000 384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 55.000 28.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 55.000 28.000 0 0 0
Leverandørgjeld 855.000 61.000 0 0 0
Betalbar skatt 98.000 26.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 10.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 953.000 87.000 16.000 10.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.092.000 755.000 300.000 345.000 390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 711.000 413.000 -16.000 -10.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 1.7 5.7 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0 0 0
Soliditet 51.8 84.8 94.7 97.1 98.5
Resultatgrad 44.7 8
Rentedekningsgrad 285.5
Gjeldsgrad 0.9 0.2 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 27.3 54.2 -16.7 -14.5 -14.1
Signatur
18.09.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.09.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex