Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landbruk & Biogass As
Juridisk navn:  Landbruk & Biogass As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bureiservegen 40 Hasselvegen 1 Fax:
2435 Braskereidfoss 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 915929052
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 8/11/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
78.37%
Resultat  
  
-94.9%
Egenkapital  
  
2.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.276.000 1.276.000 51.000 0 0
Resultat: 29.000 569.000 409.000 -50.000 -50.000
Egenkapital: 1.107.000 1.084.000 640.000 284.000 335.000
Regnskap for  Landbruk & Biogass As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.276.000 1.276.000 51.000 0 0
Driftskostnader -2.245.000 -704.000 359.000 -50.000 -50.000
Driftsresultat 30.000 571.000 409.000 -50.000 -50.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -2.000 0 0 0
Finans -1.000 -2.000 0 0 0
Resultat før skatt 29.000 569.000 409.000 -50.000 -50.000
Skattekostnad -6.000 -125.000 -54.000 0 0
Årsresultat 23.000 444.000 356.000 -50.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 654.000 428.000 255.000 300.000 345.000
Sum omløpsmidler 76.000 1.664.000 500.000 0 0
Sum eiendeler 730.000 2.092.000 755.000 300.000 345.000
Sum opptjent egenkapital 667.000 644.000 200.000 -156.000 -105.000
Sum egenkapital 1.107.000 1.084.000 640.000 284.000 335.000
Sum langsiktig gjeld 44.000 55.000 28.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld -422.000 953.000 87.000 16.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 729.000 2.092.000 755.000 300.000 345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.269.000 763.000 51.000 0 0
Andre inntekter 1.007.000 512.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.276.000 1.276.000 51.000 0 0
Varekostnad -231.000 -698.000 -75.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -163.000 -107.000 -45.000 -45.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -741.000 -785.000 -15.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader -2.245.000 -704.000 359.000 -50.000 -50.000
Driftsresultat 30.000 571.000 409.000 -50.000 -50.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -2.000 0 0 0
Finans -1.000 -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 23.000 444.000 356.000 -50.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 654.000 428.000 255.000 300.000 345.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 654.000 428.000 255.000 300.000 345.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 654.000 428.000 255.000 300.000 345.000
Varebeholdning 1.380.000 494.000 0 0
Kundefordringer -139.000 5.000 -2.000 0 0
Andre fordringer 161.000 266.000 8.000 0 0
Sum investeringer 12.000 12.000 0 0 0
Kasse, bank 42.000 1.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 76.000 1.664.000 500.000 0 0
Sum eiendeler 730.000 2.092.000 755.000 300.000 345.000
Sum opptjent egenkapital 667.000 644.000 200.000 -156.000 -105.000
Sum egenkapital 1.107.000 1.084.000 640.000 284.000 335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 55.000 28.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 44.000 55.000 28.000 0 0
Leverandørgjeld -707.000 855.000 61.000 0 0
Betalbar skatt 17.000 98.000 26.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 267.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld -422.000 953.000 87.000 16.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 729.000 2.092.000 755.000 300.000 345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 498.000 711.000 413.000 -16.000 -10.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 1.7 5.7 0 0
Likviditetsgrad 2 -0.2 0.3 0.1 0 0
Soliditet 151.9 51.8 84.8 94.7 97.1
Resultatgrad 1.3 44.7 8
Rentedekningsgrad 6.0 285.5
Gjeldsgrad -0.3 0.9 0.2 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 4.7 27.3 54.2 -16.7 -14.5
Signatur
02.03.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex