Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landbrukets Dataflyt Sa
Juridisk navn:  Landbrukets Dataflyt Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22054730
Postboks 9363 Grønland Hollendergata 5 Fax: 22174066
0135 Oslo 190 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 870309392
Aksjekapital: 450 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 7/1/1980 1
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.27%
Resultat  
  
78.05%
Egenkapital  
  
-1.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.983.000 23.518.000 19.999.000 9.090.000 8.698.000
Resultat: -257.000 -1.171.000 3.083.000 184.000 156.000
Egenkapital: 13.466.000 13.710.000 14.626.000 3.845.000 3.653.000
Regnskap for  Landbrukets Dataflyt Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.983.000 23.518.000 19.999.000 9.090.000 8.698.000
Driftskostnader -23.244.000 -24.687.000 -16.929.000 -8.926.000 -8.547.000
Driftsresultat -261.000 -1.169.000 3.070.000 164.000 150.000
Finansinntekter 5.000 3.000 15.000 20.000 5.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 0 0
Finans 5.000 -2.000 13.000 20.000 5.000
Resultat før skatt -257.000 -1.171.000 3.083.000 184.000 156.000
Skattekostnad 13.000 254.000 -712.000 -43.000 -46.000
Årsresultat -244.000 -917.000 2.370.000 141.000 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.840.000 11.882.000 9.374.000 1.107.000 18.000
Sum omløpsmidler 10.027.000 11.676.000 13.435.000 4.507.000 9.278.000
Sum eiendeler 22.867.000 23.558.000 22.809.000 5.614.000 9.296.000
Sum opptjent egenkapital 4.305.000 4.549.000 5.465.000 3.095.000 2.953.000
Sum egenkapital 13.466.000 13.710.000 14.626.000 3.845.000 3.653.000
Sum langsiktig gjeld 82.000 135.000 108.000 37.000 0
Sum kortsiktig gjeld 9.319.000 9.713.000 8.075.000 1.732.000 5.643.000
Sum gjeld og egenkapital 22.867.000 23.558.000 22.809.000 5.614.000 9.296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.533.000 23.811.000 19.524.000 9.012.000 8.698.000
Andre inntekter 450.000 -293.000 475.000 78.000 0
Driftsinntekter 22.983.000 23.518.000 19.999.000 9.090.000 8.698.000
Varekostnad -8.463.000 -6.551.000 -1.088.000 0 0
Lønninger -8.464.000 -9.069.000 -7.347.000 -5.224.000 -4.696.000
Avskrivning -1.385.000 -1.306.000 -573.000 -10.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.932.000 -7.761.000 -7.921.000 -3.692.000 -3.824.000
Driftskostnader -23.244.000 -24.687.000 -16.929.000 -8.926.000 -8.547.000
Driftsresultat -261.000 -1.169.000 3.070.000 164.000 150.000
Finansinntekter 5.000 3.000 15.000 20.000 5.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 0 0
Finans 5.000 -2.000 13.000 20.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -244.000 -917.000 2.370.000 141.000 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.840.000 11.882.000 8.267.000 0 6.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.107.000 1.107.000 13.000
Sum varige driftsmidler 1.107.000 1.107.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.840.000 11.882.000 9.374.000 1.107.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.125.000 8.799.000 9.314.000 3.505.000 3.601.000
Andre fordringer 485.000 613.000 673.000 616.000 824.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.417.000 2.264.000 3.447.000 387.000 4.853.000
Sum omløpsmidler 10.027.000 11.676.000 13.435.000 4.507.000 9.278.000
Sum eiendeler 22.867.000 23.558.000 22.809.000 5.614.000 9.296.000
Sum opptjent egenkapital 4.305.000 4.549.000 5.465.000 3.095.000 2.953.000
Sum egenkapital 13.466.000 13.710.000 14.626.000 3.845.000 3.653.000
Sum avsetninger til forpliktelser 82.000 135.000 108.000 37.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 82.000 135.000 108.000 37.000 0
Leverandørgjeld 4.935.000 5.053.000 1.768.000 309.000 978.000
Betalbar skatt 19.000 637.000 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 1.540.000 2.081.000 2.110.000 982.000 1.077.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.825.000 2.580.000 3.560.000 441.000 3.580.000
Sum kortsiktig gjeld 9.319.000 9.713.000 8.075.000 1.732.000 5.643.000
Sum gjeld og egenkapital 22.867.000 23.558.000 22.809.000 5.614.000 9.296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 708.000 1.963.000 5.360.000 2.775.000 3.635.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.7 2.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.7 2.6 1.6
Soliditet 58.9 58.2 64.1 68.5 39.3
Resultatgrad -1.1 -5.0 15.4 1.8 1.7
Rentedekningsgrad -233.8 1
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.6 0.5 1.5
Total kapitalrentabilitet -1.1 -4.9 13.5 3.3 1.7
Signatur
12.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex