Landbrukstenester Suldal & Sauda Sa
Juridisk navn:  Landbrukstenester Suldal & Sauda Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52790520
Postboks 53 Verven 1 Fax: 52790521
4239 Sand 4230 Sand
Fylke: Kommune:
Rogaland Suldal
Org.nr: 971345748
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 194
Etableringsdato: 6/25/1984
Foretakstype: SA
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Suldal Økonomi Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.32%
Resultat  
  
-8.97%
Egenkapital  
  
4.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.026.000 15.217.000 15.243.000 16.167.000 15.149.000
Resultat: 71.000 78.000 -5.000 93.000 49.000
Egenkapital: 1.330.000 1.277.000 1.218.000 1.225.000 1.157.000
Regnskap for  Landbrukstenester Suldal & Sauda Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.026.000 15.217.000 15.243.000 16.167.000 15.149.000
Driftskostnader -15.975.000 -15.179.000 -15.268.000 -16.095.000 -15.119.000
Driftsresultat 51.000 38.000 -24.000 72.000 29.000
Finansinntekter 20.000 39.000 19.000 20.000 20.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 20.000 39.000 19.000 20.000 20.000
Resultat før skatt 71.000 78.000 -5.000 93.000 49.000
Skattekostnad -18.000 -19.000 -1.000 -25.000 -13.000
Årsresultat 53.000 58.000 -7.000 68.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.765.000 5.694.000 5.379.000 5.619.000 5.647.000
Sum eiendeler 5.765.000 5.694.000 5.379.000 5.619.000 5.647.000
Sum opptjent egenkapital 1.257.000 1.204.000 1.145.000 1.152.000 1.084.000
Sum egenkapital 1.330.000 1.277.000 1.218.000 1.225.000 1.157.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.435.000 4.418.000 4.161.000 4.394.000 4.490.000
Sum gjeld og egenkapital 5.765.000 5.695.000 5.379.000 5.619.000 5.647.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.668.000 13.896.000 14.063.000 15.002.000 14.052.000
Andre inntekter 1.358.000 1.321.000 1.180.000 1.165.000 1.097.000
Driftsinntekter 16.026.000 15.217.000 15.243.000 16.167.000 15.149.000
Varekostnad -5.000 -1.000 -2.000 -2.000 -5.000
Lønninger -15.425.000 -14.647.000 -14.830.000 -15.628.000 -14.668.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -545.000 -531.000 -436.000 -465.000 -446.000
Driftskostnader -15.975.000 -15.179.000 -15.268.000 -16.095.000 -15.119.000
Driftsresultat 51.000 38.000 -24.000 72.000 29.000
Finansinntekter 20.000 39.000 19.000 20.000 20.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 20.000 39.000 19.000 20.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 58.000 -7.000 68.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 539.000 1.021.000 1.220.000 989.000 1.148.000
Andre fordringer 133.000 117.000 115.000 105.000 105.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.092.000 4.556.000 4.044.000 4.525.000 4.395.000
Sum omløpsmidler 5.765.000 5.694.000 5.379.000 5.619.000 5.647.000
Sum eiendeler 5.765.000 5.694.000 5.379.000 5.619.000 5.647.000
Sum opptjent egenkapital 1.257.000 1.204.000 1.145.000 1.152.000 1.084.000
Sum egenkapital 1.330.000 1.277.000 1.218.000 1.225.000 1.157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 18.000 9.000 6.000 5.000
Betalbar skatt 18.000 19.000 2.000 25.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 2.880.000 2.894.000 2.670.000 2.761.000 2.980.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.533.000 1.487.000 1.480.000 1.602.000 1.490.000
Sum kortsiktig gjeld 4.435.000 4.418.000 4.161.000 4.394.000 4.490.000
Sum gjeld og egenkapital 5.765.000 5.695.000 5.379.000 5.619.000 5.647.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.330.000 1.276.000 1.218.000 1.225.000 1.157.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 23.1 22.4 22.6 21.8 20.5
Resultatgrad 0.3 0.2 -0.2 0.4 0.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.3 3.5 3.4 3.6 3.9
Total kapitalrentabilitet 1.2 1.4 -0.1 1.6 0.9
Signatur
13.09.2021
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex