Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landbrukstjenester Øst Sa
Juridisk navn:  Landbrukstjenester Øst Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47473420
Kaffegata 18 Kaffegata 18 Fax: 62454566
2270 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 971295937
Aksjekapital: 32.000 NOK
Antall ansatte: 270
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: SA
Revisor: Fram Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.04%
Resultat  
  
-68.56%
Egenkapital  
  
4.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 28.315.000 28.325.000 27.148.000 27.831.000 25.530.000
Resultat: 144.000 458.000 -193.000 -103.000 28.000
Egenkapital: 2.231.000 2.131.000 1.761.000 1.956.000 2.062.000
Regnskap for  Landbrukstjenester Øst Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 28.315.000 28.325.000 27.148.000 27.831.000 25.530.000
Driftskostnader -28.269.000 -28.125.000 -27.581.000 -28.138.000 -25.681.000
Driftsresultat 46.000 200.000 -433.000 -308.000 -150.000
Finansinntekter 98.000 266.000 249.000 218.000 207.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -13.000 -29.000
Finans 98.000 258.000 239.000 205.000 178.000
Resultat før skatt 144.000 458.000 -193.000 -103.000 28.000
Skattekostnad -44.000 -87.000 -3.000 -3.000 -8.000
Årsresultat 99.000 370.000 -195.000 -106.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.626.000 8.462.000 7.428.000 7.736.000 8.184.000
Sum eiendeler 8.626.000 8.462.000 7.428.000 7.736.000 8.184.000
Sum opptjent egenkapital 2.231.000 2.131.000 1.761.000 1.956.000 2.062.000
Sum egenkapital 2.231.000 2.131.000 1.761.000 1.956.000 2.062.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.395.000 6.331.000 5.667.000 5.779.000 6.121.000
Sum gjeld og egenkapital 8.626.000 8.462.000 7.428.000 7.735.000 8.183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.962.000 27.030.000 25.892.000 26.576.000 24.266.000
Andre inntekter 1.352.000 1.295.000 1.256.000 1.255.000 1.264.000
Driftsinntekter 28.315.000 28.325.000 27.148.000 27.831.000 25.530.000
Varekostnad -19.000 -378.000 -205.000 -176.000 -282.000
Lønninger -27.143.000 -26.785.000 -25.788.000 -26.723.000 -24.183.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.107.000 -962.000 -1.588.000 -1.239.000 -1.216.000
Driftskostnader -28.269.000 -28.125.000 -27.581.000 -28.138.000 -25.681.000
Driftsresultat 46.000 200.000 -433.000 -308.000 -150.000
Finansinntekter 98.000 266.000 249.000 218.000 207.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -13.000 -29.000
Finans 98.000 258.000 239.000 205.000 178.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 99.000 370.000 -195.000 -106.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.662.000 3.081.000 4.011.000 2.932.000 4.126.000
Andre fordringer 218.000 202.000 175.000 204.000 164.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.745.000 5.179.000 3.241.000 4.600.000 3.893.000
Sum omløpsmidler 8.626.000 8.462.000 7.428.000 7.736.000 8.184.000
Sum eiendeler 8.626.000 8.462.000 7.428.000 7.736.000 8.184.000
Sum opptjent egenkapital 2.231.000 2.131.000 1.761.000 1.956.000 2.062.000
Sum egenkapital 2.231.000 2.131.000 1.761.000 1.956.000 2.062.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 6.000 0 0 240.000
Betalbar skatt 44.000 87.000 3.000 3.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 3.534.000 3.173.000 3.037.000 2.967.000 3.146.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.814.000 3.064.000 2.627.000 2.810.000 2.728.000
Sum kortsiktig gjeld 6.395.000 6.331.000 5.667.000 5.779.000 6.121.000
Sum gjeld og egenkapital 8.626.000 8.462.000 7.428.000 7.735.000 8.183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.231.000 2.131.000 1.761.000 1.957.000 2.063.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 25.9 25.2 23.7 25.3 25.2
Resultatgrad 0.2 0.7 -1.6 -1.1 -0.6
Rentedekningsgrad 25.0 -43.3 -23.7 -5.2
Gjeldsgrad 2.9 3.0 3.2 3 3
Total kapitalrentabilitet 1.7 5.5 -2.5 -1.2 0.7
Signatur
04.03.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.03.2022
Daglig leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex