Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landbrukstjenester Buskerud Sa
Juridisk navn:  Landbrukstjenester Buskerud Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32142106
Buskerudveien 134 Buskerudveien 134 Fax: 32789391
3340 Åmot 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 979516185
Aksjekapital: 115 NOK
Antall ansatte: 91
Etableringsdato: 12/9/1997
Foretakstype: SA
Tidligere navn: maskin og avløserlaget modum eiker kongsberg og flesberg ba
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Valhall As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.73%
Resultat  
  
2862.5%
Egenkapital  
  
68.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.278.000 12.494.000 13.555.000 14.487.000 13.130.000
Resultat: 237.000 8.000 -398.000 -106.000 496.000
Egenkapital: 583.000 347.000 339.000 738.000 845.000
Regnskap for  Landbrukstjenester Buskerud Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.278.000 12.494.000 13.555.000 14.487.000 13.130.000
Driftskostnader -12.035.000 -12.501.000 -13.963.000 -14.593.000 -12.635.000
Driftsresultat 242.000 -7.000 -407.000 -106.000 495.000
Finansinntekter 5.000 16.000 9.000 1.000 1.000
Finanskostnader -11.000 0 -1.000 0
Finans -6.000 16.000 9.000 0 1.000
Resultat før skatt 237.000 8.000 -398.000 -106.000 496.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 0 -1.000 -110.000
Årsresultat 236.000 7.000 -399.000 -108.000 386.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.025.000 3.353.000 3.377.000 3.972.000 4.257.000
Sum eiendeler 4.025.000 3.353.000 3.377.000 3.972.000 4.257.000
Sum opptjent egenkapital 468.000 232.000 224.000 623.000 731.000
Sum egenkapital 583.000 347.000 339.000 738.000 845.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.443.000 3.007.000 3.038.000 3.235.000 3.412.000
Sum gjeld og egenkapital 4.026.000 3.354.000 3.377.000 3.973.000 4.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.256.000 11.813.000 12.906.000 14.187.000 12.661.000
Andre inntekter 1.022.000 681.000 650.000 300.000 469.000
Driftsinntekter 12.278.000 12.494.000 13.555.000 14.487.000 13.130.000
Varekostnad -4.000 0 0
Lønninger -11.218.000 -12.061.000 -13.033.000 -13.963.000 -12.322.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -817.000 -440.000 -926.000 -630.000 -313.000
Driftskostnader -12.035.000 -12.501.000 -13.963.000 -14.593.000 -12.635.000
Driftsresultat 242.000 -7.000 -407.000 -106.000 495.000
Finansinntekter 5.000 16.000 9.000 1.000 1.000
Finanskostnader -11.000 0 -1.000 0
Finans -6.000 16.000 9.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 236.000 7.000 -399.000 -108.000 386.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.974.000 1.727.000 1.549.000 2.452.000 3.055.000
Andre fordringer 97.000 96.000 79.000 82.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.954.000 1.530.000 1.749.000 1.438.000 1.144.000
Sum omløpsmidler 4.025.000 3.353.000 3.377.000 3.972.000 4.257.000
Sum eiendeler 4.025.000 3.353.000 3.377.000 3.972.000 4.257.000
Sum opptjent egenkapital 468.000 232.000 224.000 623.000 731.000
Sum egenkapital 583.000 347.000 339.000 738.000 845.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 78.000 0 0 9.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 0 1.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 1.841.000 1.668.000 1.635.000 1.803.000 1.985.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.523.000 1.338.000 1.403.000 1.430.000 1.308.000
Sum kortsiktig gjeld 3.443.000 3.007.000 3.038.000 3.235.000 3.412.000
Sum gjeld og egenkapital 4.026.000 3.354.000 3.377.000 3.973.000 4.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 582.000 346.000 339.000 737.000 845.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 14.5 10.3 1 18.6 19.8
Resultatgrad 2.0 -0.1 -0.7 3.8
Rentedekningsgrad 22.0
Gjeldsgrad 5.9 8.7 9 4.4 4
Total kapitalrentabilitet 6.1 0.3 -11.8 -2.6 11.7
Signatur
30.04.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex