Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landbrukstjenester Nord Østerdal Sa
Juridisk navn:  Landbrukstjenester Nord Østerdal Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62471425
Meierigata 3 Meierigata 3 Fax: 62481760
2500 Tynset 2500 Tynset
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 971297158
Aksjekapital: 64 NOK
Antall ansatte: 141
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: SA
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.12%
Resultat  
  
30.46%
Egenkapital  
  
18.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 47.305.000 49.336.000 48.954.000 48.254.000 49.459.000
Resultat: 1.088.000 834.000 514.000 551.000 61.000
Egenkapital: 5.312.000 4.481.000 3.851.000 3.489.000 3.103.000
Regnskap for  Landbrukstjenester Nord Østerdal Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 47.305.000 49.336.000 48.954.000 48.254.000 49.459.000
Driftskostnader -46.928.000 -49.147.000 -49.060.000 -48.243.000 -49.945.000
Driftsresultat 377.000 188.000 -106.000 11.000 -485.000
Finansinntekter 814.000 785.000 759.000 722.000 772.000
Finanskostnader -104.000 -139.000 -138.000 -181.000 -226.000
Finans 710.000 646.000 621.000 541.000 546.000
Resultat før skatt 1.088.000 834.000 514.000 551.000 61.000
Skattekostnad -258.000 -204.000 -152.000 -166.000 -55.000
Årsresultat 830.000 631.000 362.000 385.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 454.000 542.000 340.000 596.000 874.000
Sum omløpsmidler 19.905.000 18.969.000 18.119.000 16.189.000 17.356.000
Sum eiendeler 20.359.000 19.511.000 18.459.000 16.785.000 18.230.000
Sum opptjent egenkapital 5.248.000 4.418.000 3.787.000 3.425.000 3.039.000
Sum egenkapital 5.312.000 4.481.000 3.851.000 3.489.000 3.103.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.048.000 15.030.000 14.608.000 13.296.000 15.127.000
Sum gjeld og egenkapital 20.360.000 19.512.000 18.459.000 16.785.000 18.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.890.000 49.008.000 48.621.000 47.916.000 48.778.000
Andre inntekter 415.000 329.000 332.000 338.000 681.000
Driftsinntekter 47.305.000 49.336.000 48.954.000 48.254.000 49.459.000
Varekostnad -199.000 -229.000 -229.000 -503.000 -309.000
Lønninger -44.927.000 -46.850.000 -46.764.000 -45.495.000 -46.779.000
Avskrivning -89.000 -42.000 -110.000 -117.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.713.000 -2.026.000 -1.957.000 -2.128.000 -2.740.000
Driftskostnader -46.928.000 -49.147.000 -49.060.000 -48.243.000 -49.945.000
Driftsresultat 377.000 188.000 -106.000 11.000 -485.000
Finansinntekter 814.000 785.000 759.000 722.000 772.000
Finanskostnader -104.000 -139.000 -138.000 -181.000 -226.000
Finans 710.000 646.000 621.000 541.000 546.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 830.000 631.000 362.000 385.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 208.000 207.000 251.000 397.000 558.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 226.000 315.000 69.000 179.000 296.000
Sum varige driftsmidler 226.000 315.000 69.000 179.000 296.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 454.000 542.000 340.000 596.000 874.000
Varebeholdning 120.000 132.000 129.000 173.000 98.000
Kundefordringer 12.530.000 10.602.000 9.478.000 10.210.000 9.912.000
Andre fordringer 3.300.000 340.000 342.000 451.000 609.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.955.000 7.895.000 8.170.000 5.354.000 6.737.000
Sum omløpsmidler 19.905.000 18.969.000 18.119.000 16.189.000 17.356.000
Sum eiendeler 20.359.000 19.511.000 18.459.000 16.785.000 18.230.000
Sum opptjent egenkapital 5.248.000 4.418.000 3.787.000 3.425.000 3.039.000
Sum egenkapital 5.312.000 4.481.000 3.851.000 3.489.000 3.103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 60.000 421.000 64.000 197.000 514.000
Betalbar skatt 259.000 159.000 6.000 5.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 6.366.000 6.082.000 6.531.000 6.050.000 6.038.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.363.000 8.367.000 8.007.000 7.046.000 8.571.000
Sum kortsiktig gjeld 15.048.000 15.030.000 14.608.000 13.296.000 15.127.000
Sum gjeld og egenkapital 20.360.000 19.512.000 18.459.000 16.785.000 18.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.857.000 3.939.000 3.511.000 2.893.000 2.229.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1
Soliditet 26.1 2 20.9 20.8 1
Resultatgrad 0.8 0.4 -0.2 0
Rentedekningsgrad 3.6 1.4 -0.8 0.1 -2.1
Gjeldsgrad 2.8 3.4 3.8 3.8 4.9
Total kapitalrentabilitet 5.8 5 3.5 4.4 1.6
Signatur
29.11.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex