Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landsbylegane Stord AS
Juridisk navn:  Landsbylegane Stord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53404230
Postboks 53 Borggata 5 Fax: 53404233
5401 Stord 5417 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 983387195
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/15/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.5%
Resultat  
  
-166.67%
Egenkapital  
  
-57.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.090.000 2.929.000 3.020.000 3.071.000 2.848.000
Resultat: -108.000 162.000 -14.000 -24.000 -41.000
Egenkapital: 82.000 191.000 42.000 55.000 79.000
Regnskap for  Landsbylegane Stord AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.090.000 2.929.000 3.020.000 3.071.000 2.848.000
Driftskostnader -3.190.000 -2.767.000 -3.034.000 -3.095.000 -2.889.000
Driftsresultat -100.000 162.000 -14.000 -24.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -9.000 0 0 0
Finans -9.000 0 0 0
Resultat før skatt -108.000 162.000 -14.000 -24.000 -41.000
Skattekostnad -13.000 0 0 0
Årsresultat -108.000 149.000 -14.000 -24.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 528.000 561.000 485.000 416.000 445.000
Sum eiendeler 688.000 561.000 485.000 416.000 445.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 130.000 -19.000 -5.000 19.000
Sum egenkapital 82.000 191.000 42.000 55.000 79.000
Sum langsiktig gjeld 298.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 308.000 370.000 444.000 360.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 689.000 561.000 486.000 416.000 445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.954.000 2.929.000 3.160.000 2.931.000 2.848.000
Andre inntekter 136.000 -140.000 140.000 0
Driftsinntekter 3.090.000 2.929.000 3.020.000 3.071.000 2.848.000
Varekostnad -240.000 -243.000 -328.000 -339.000 -305.000
Lønninger -1.733.000 -1.669.000 -1.684.000 -1.632.000 -1.592.000
Avskrivning -11.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.206.000 -855.000 -1.022.000 -1.124.000 -992.000
Driftskostnader -3.190.000 -2.767.000 -3.034.000 -3.095.000 -2.889.000
Driftsresultat -100.000 162.000 -14.000 -24.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -9.000 0 0 0
Finans -9.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -108.000 149.000 -14.000 -24.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 160.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 160.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 160.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 211.000 22.000 0 140.000 80.000
Andre fordringer 28.000 28.000 67.000 66.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 290.000 511.000 418.000 210.000 193.000
Sum omløpsmidler 528.000 561.000 485.000 416.000 445.000
Sum eiendeler 688.000 561.000 485.000 416.000 445.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 130.000 -19.000 -5.000 19.000
Sum egenkapital 82.000 191.000 42.000 55.000 79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 298.000 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 32.000 91.000 18.000 37.000
Betalbar skatt 13.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 87.000 77.000 77.000 77.000 76.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 248.000 275.000 265.000 253.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 370.000 444.000 360.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 689.000 561.000 486.000 416.000 445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 220.000 191.000 41.000 56.000 80.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.1 1.2 1.2
Soliditet 11.9 34.0 8.6 13.3 17.8
Resultatgrad -3.2 5.5 -0.5 -0.8 -1.4
Rentedekningsgrad -11.1
Gjeldsgrad 7.4 1.9 10.6 6.5 4.6
Total kapitalrentabilitet -14.5 28.9 -2.9 -5.8 -9.2
Signatur
17.08.2021
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex