Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landsforeningen For Polioskadde Hordaland
Juridisk navn:  Landsforeningen For Polioskadde Hordaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55132821
c/o Liv Grethe Markussen Nordåsdalen 45 Fax:
5235 Rådal 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 987353996
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/24/1990
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 111.000
Resultat: 59.000
Egenkapital: 277.000
Regnskap for  Landsforeningen For Polioskadde Hordaland
Resultat 2020
Driftsinntekter 111.000
Driftskostnader -52.000
Driftsresultat 59.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 59.000
Skattekostnad
Årsresultat 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 277.000
Sum eiendeler 277.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 277.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 111.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 111.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -52.000
Driftskostnader -52.000
Driftsresultat 59.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 277.000
Sum omløpsmidler 277.000
Sum eiendeler 277.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 277.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 277.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet 100.0
Resultatgrad 53.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 21.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex