Landskapsentreprenørene As
Juridisk navn:  Landskapsentreprenørene As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40031741
Rigedalen 23 Rigedalen 23 Fax: 38104091
4626 Kristiansand S 4626 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 939225455
Aksjekapital: 213.000 NOK
Antall ansatte: 125
Etableringsdato: 3/10/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.33%
Resultat  
  
65.11%
Egenkapital  
  
51.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 149.056.000 189.468.000 156.874.000 100.526.000 107.932.000
Resultat: 9.395.000 5.690.000 2.413.000 1.592.000 3.757.000
Egenkapital: 21.399.000 14.102.000 12.830.000 12.239.000 11.142.000
Regnskap for  Landskapsentreprenørene As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 149.056.000 189.468.000 156.874.000 100.526.000 107.932.000
Driftskostnader -140.119.000 -183.015.000 -154.221.000 -99.488.000 -104.647.000
Driftsresultat 8.936.000 6.454.000 2.653.000 1.037.000 3.284.000
Finansinntekter 870.000 2.000 404.000 1.115.000 1.018.000
Finanskostnader -411.000 -765.000 -644.000 -560.000 -545.000
Finans 459.000 -763.000 -240.000 555.000 473.000
Resultat før skatt 9.395.000 5.690.000 2.413.000 1.592.000 3.757.000
Skattekostnad -2.098.000 -1.418.000 -622.000 -95.000 -648.000
Årsresultat 7.296.000 4.272.000 1.791.000 1.497.000 3.109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.564.000 17.886.000 21.259.000 25.580.000 23.887.000
Sum omløpsmidler 37.377.000 44.957.000 37.644.000 22.406.000 21.783.000
Sum eiendeler 54.941.000 62.843.000 58.903.000 47.986.000 45.670.000
Sum opptjent egenkapital 20.660.000 13.364.000 12.091.000 11.500.000 10.403.000
Sum egenkapital 21.399.000 14.102.000 12.830.000 12.239.000 11.142.000
Sum langsiktig gjeld 7.470.000 7.213.000 10.770.000 11.444.000 12.593.000
Sum kortsiktig gjeld 26.072.000 41.527.000 35.304.000 24.303.000 21.936.000
Sum gjeld og egenkapital 54.941.000 62.843.000 58.904.000 47.986.000 45.671.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 147.096.000 188.166.000 156.202.000 98.868.000 105.773.000
Andre inntekter 1.961.000 1.302.000 672.000 1.658.000 2.159.000
Driftsinntekter 149.056.000 189.468.000 156.874.000 100.526.000 107.932.000
Varekostnad -55.674.000 -87.316.000 -61.255.000 -40.049.000 -41.723.000
Lønninger -61.800.000 -70.642.000 -67.423.000 -44.929.000 -46.409.000
Avskrivning -5.010.000 -5.553.000 -5.091.000 -3.246.000 -3.464.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.635.000 -19.504.000 -20.452.000 -11.264.000 -13.051.000
Driftskostnader -140.119.000 -183.015.000 -154.221.000 -99.488.000 -104.647.000
Driftsresultat 8.936.000 6.454.000 2.653.000 1.037.000 3.284.000
Finansinntekter 870.000 2.000 404.000 1.115.000 1.018.000
Finanskostnader -411.000 -765.000 -644.000 -560.000 -545.000
Finans 459.000 -763.000 -240.000 555.000 473.000
Konsernbidrag 0 0 0 -1.837.000
Utbytte -3.000.000 -1.200.000 -200.000 -2.000.000
Årsresultat 7.296.000 4.272.000 1.791.000 1.497.000 3.109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 5.228.000 5.978.000 6.728.000 0 0
Sum Immatrielle midler 5.228.000 5.978.000 6.728.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 10.332.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.598.000 12.549.000 10.844.000 9.687.000
Sum varige driftsmidler 10.332.000 9.598.000 12.549.000 10.844.000 9.687.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.003.000 2.310.000 1.982.000 14.735.000 14.200.000
Sum anleggsmidler 17.564.000 17.886.000 21.259.000 25.580.000 23.887.000
Varebeholdning 4.168.000 4.145.000 3.785.000 3.466.000 4.096.000
Kundefordringer 17.040.000 37.457.000 30.675.000 15.697.000 14.061.000
Andre fordringer 646.000 781.000 694.000 374.000 186.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.523.000 2.573.000 2.438.000 1.774.000 2.890.000
Sum omløpsmidler 37.377.000 44.957.000 37.644.000 22.406.000 21.783.000
Sum eiendeler 54.941.000 62.843.000 58.903.000 47.986.000 45.670.000
Sum opptjent egenkapital 20.660.000 13.364.000 12.091.000 11.500.000 10.403.000
Sum egenkapital 21.399.000 14.102.000 12.830.000 12.239.000 11.142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 59.000 206.000 475.000 601.000 1.013.000
Gjeld til kredittinstitutt 829.000 4.719.000 6.598.000 3.100.000
Sum langsiktig gjeld 7.470.000 7.213.000 10.770.000 11.444.000 12.593.000
Leverandørgjeld 5.092.000 7.567.000 8.952.000 3.399.000 3.739.000
Betalbar skatt 2.245.000 1.686.000 628.000 507.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 6.982.000 10.322.000 7.872.000 5.662.000 5.245.000
Utbytte -3.000.000 -1.200.000 -200.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 11.754.000 18.122.000 11.933.000 7.937.000 7.812.000
Sum kortsiktig gjeld 26.072.000 41.527.000 35.304.000 24.303.000 21.936.000
Sum gjeld og egenkapital 54.941.000 62.843.000 58.904.000 47.986.000 45.671.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.305.000 3.430.000 2.340.000 -1.897.000 -153.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1 0.8 0.8
Soliditet 38.9 22.4 21.8 25.5 24.4
Resultatgrad 6.0 3.4 1.7 1 3
Rentedekningsgrad 21.7 8.4 4.1 1.9 6
Gjeldsgrad 1.6 3.5 3.6 2.9 3.1
Total kapitalrentabilitet 17.8 10.3 5.2 4.5 9.4
Signatur
12.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex