Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landvik Gartneri AS
Juridisk navn:  Landvik Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37251420
Fjæreveien 50 Fjæreveien 50 Fax:
4885 Grimstad 4885 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 983778631
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/17/2001
Foretakstype: AS
Tidligere navn: g3 produksjon landvik as
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.42%
Resultat  
  
214.29%
Egenkapital  
  
3.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 610.000 2.385.000 1.708.000 1.571.000 1.248.000
Resultat: 22.000 7.000 54.000 247.000 36.000
Egenkapital: 574.000 557.000 551.000 509.000 322.000
Regnskap for  Landvik Gartneri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 610.000 2.385.000 1.708.000 1.571.000 1.248.000
Driftskostnader -398.000 -2.166.000 -1.508.000 -1.367.000 -1.053.000
Driftsresultat 213.000 220.000 200.000 204.000 195.000
Finansinntekter 0 193.000 0
Finanskostnader -190.000 -213.000 -147.000 -150.000 -159.000
Finans -190.000 -213.000 -147.000 43.000 -159.000
Resultat før skatt 22.000 7.000 54.000 247.000 36.000
Skattekostnad -5.000 -2.000 -12.000 -59.000 -14.000
Årsresultat 17.000 5.000 42.000 187.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.198.000 4.085.000 4.288.000 4.378.000 4.355.000
Sum omløpsmidler 1.645.000 2.299.000 2.471.000 1.639.000 1.355.000
Sum eiendeler 5.843.000 6.384.000 6.759.000 6.017.000 5.710.000
Sum opptjent egenkapital 255.000 238.000 232.000 190.000 3.000
Sum egenkapital 574.000 557.000 551.000 509.000 322.000
Sum langsiktig gjeld 5.250.000 5.550.000 5.850.000 3.445.000 3.720.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 277.000 357.000 2.063.000 1.668.000
Sum gjeld og egenkapital 5.844.000 6.384.000 6.758.000 6.017.000 5.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 610.000 2.185.000 1.411.000 935.000 648.000
Andre inntekter 201.000 298.000 636.000 600.000
Driftsinntekter 610.000 2.385.000 1.708.000 1.571.000 1.248.000
Varekostnad -59.000 -177.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -103.000 -201.000 -250.000 -262.000 -269.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -295.000 -1.906.000 -1.081.000 -1.105.000 -784.000
Driftskostnader -398.000 -2.166.000 -1.508.000 -1.367.000 -1.053.000
Driftsresultat 213.000 220.000 200.000 204.000 195.000
Finansinntekter 0 193.000 0
Finanskostnader -190.000 -213.000 -147.000 -150.000 -159.000
Finans -190.000 -213.000 -147.000 43.000 -159.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 17.000 5.000 42.000 187.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 45.000 47.000 59.000 118.000
Fast eiendom 2.718.000 2.564.000 2.685.000 3.173.000 2.947.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.440.000 1.476.000 1.556.000 1.147.000 1.290.000
Sum varige driftsmidler 4.158.000 4.040.000 4.241.000 4.320.000 4.237.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.198.000 4.085.000 4.288.000 4.378.000 4.355.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 180.000 6.000 145.000 158.000
Andre fordringer 61.000 485.000 490.000 55.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.584.000 522.000 863.000 135.000 85.000
Sum omløpsmidler 1.645.000 2.299.000 2.471.000 1.639.000 1.355.000
Sum eiendeler 5.843.000 6.384.000 6.759.000 6.017.000 5.710.000
Sum opptjent egenkapital 255.000 238.000 232.000 190.000 3.000
Sum egenkapital 574.000 557.000 551.000 509.000 322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 58.000 58.000 1.622.000 1.622.000
Sum langsiktig gjeld 5.250.000 5.550.000 5.850.000 3.445.000 3.720.000
Leverandørgjeld 2.000 162.000 248.000 431.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 57.000 41.000 0 31.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 277.000 357.000 2.063.000 1.668.000
Sum gjeld og egenkapital 5.844.000 6.384.000 6.758.000 6.017.000 5.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.625.000 2.022.000 2.114.000 -424.000 -313.000
Likviditetsgrad 1 82.3 8.3 6.9 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 82.3 8.3 6.9 0.8 0.8
Soliditet 9.8 8.7 8.2 8.5 5.6
Resultatgrad 34.9 9.2 11.7 1 15.6
Rentedekningsgrad 1.1 1.0 1.4 1.4 1.2
Gjeldsgrad 9.2 10.5 11.3 10.8 16.7
Total kapitalrentabilitet 3.6 3.4 3 6.6 3.4
Signatur
05.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.05.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex