Langestrand Vann- Og Avløpslag Sa
Juridisk navn:  Langestrand Vann- Og Avløpslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gustav Vigelands Vei 54 Båtbyggerstien 53 Fax:
0274 Oslo 3148 Hvasser
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 919724331
Aksjekapital: 140.000 NOK
Etableringsdato: 9/28/2017
Foretakstype: SA
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -82.000
Egenkapital: 58.000
Regnskap for  Langestrand Vann- Og Avløpslag Sa
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -82.000
Driftsresultat -82.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -82.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 58.000
Sum eiendeler 58.000
Sum opptjent egenkapital -82.000
Sum egenkapital 58.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 58.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -82.000
Driftskostnader -82.000
Driftsresultat -82.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 58.000
Sum omløpsmidler 58.000
Sum eiendeler 58.000
Sum opptjent egenkapital -82.000
Sum egenkapital 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 58.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -141.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex