Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Langeteig Hms Rådgivning Limited
Juridisk navn:  Langeteig Hms Rådgivning Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Langateig 8 Langateig 8 Fax:
6899 Balestrand 6899 Balestrand
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 993782599
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/11/2009
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Økonomi Sogn As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.56%
Resultat  
  
183.44%
Egenkapital  
  
33.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.631.000 1.320.000 1.063.000 300.000 448.000
Resultat: 907.000 320.000 138.000 -70.000 50.000
Egenkapital: 2.853.000 2.134.000 1.814.000 1.676.000 1.747.000
Regnskap for  Langeteig Hms Rådgivning Limited
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.631.000 1.320.000 1.063.000 300.000 448.000
Driftskostnader -730.000 -998.000 -905.000 -341.000 -364.000
Driftsresultat 901.000 321.000 158.000 -41.000 85.000
Finansinntekter 6.000 10.000 8.000 10.000 11.000
Finanskostnader -11.000 -29.000 -40.000 -46.000
Finans 6.000 -1.000 -21.000 -30.000 -35.000
Resultat før skatt 907.000 320.000 138.000 -70.000 50.000
Skattekostnad -188.000 0 0 0 0
Årsresultat 719.000 320.000 138.000 -70.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.745.000 1.548.000 1.590.000 1.675.000 1.762.000
Sum omløpsmidler 1.463.000 738.000 741.000 562.000 682.000
Sum eiendeler 3.208.000 2.286.000 2.331.000 2.237.000 2.444.000
Sum opptjent egenkapital 2.853.000 2.134.000 1.814.000 1.676.000 1.747.000
Sum egenkapital 2.853.000 2.134.000 1.814.000 1.676.000 1.747.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 0 396.000 509.000 656.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 152.000 120.000 52.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 3.208.000 2.286.000 2.330.000 2.237.000 2.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.631.000 1.320.000 1.063.000 300.000 448.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.631.000 1.320.000 1.063.000 300.000 448.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -274.000 -310.000 -504.000 -67.000 -66.000
Avskrivning -82.000 -72.000 -87.000 -106.000 -133.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -374.000 -616.000 -314.000 -168.000 -165.000
Driftskostnader -730.000 -998.000 -905.000 -341.000 -364.000
Driftsresultat 901.000 321.000 158.000 -41.000 85.000
Finansinntekter 6.000 10.000 8.000 10.000 11.000
Finanskostnader -11.000 -29.000 -40.000 -46.000
Finans 6.000 -1.000 -21.000 -30.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 719.000 320.000 138.000 -70.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.241.000 1.241.000 1.241.000 1.241.000 1.241.000
Maskiner anlegg 245.000 278.000 349.000 0 0
Driftsløsøre 259.000 29.000 0 434.000 521.000
Sum varige driftsmidler 1.745.000 1.548.000 1.590.000 1.675.000 1.762.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.745.000 1.548.000 1.590.000 1.675.000 1.762.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 387.000 167.000 77.000 123.000 32.000
Andre fordringer 282.000 274.000 449.000 385.000 521.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 794.000 297.000 215.000 54.000 129.000
Sum omløpsmidler 1.463.000 738.000 741.000 562.000 682.000
Sum eiendeler 3.208.000 2.286.000 2.331.000 2.237.000 2.444.000
Sum opptjent egenkapital 2.853.000 2.134.000 1.814.000 1.676.000 1.747.000
Sum egenkapital 2.853.000 2.134.000 1.814.000 1.676.000 1.747.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 0 396.000 509.000 656.000
Leverandørgjeld 18.000 1.000 8.000 19.000 9.000
Betalbar skatt 177.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 120.000 81.000 60.000 30.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 70.000 53.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 152.000 120.000 52.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 3.208.000 2.286.000 2.330.000 2.237.000 2.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.119.000 586.000 621.000 510.000 641.000
Likviditetsgrad 1 4.3 4.9 6.2 10.8 16.6
Likviditetsgrad 2 4.3 4.9 6.2 10.8 16.6
Soliditet 88.9 93.4 77.9 74.9 71.5
Resultatgrad 55.2 24.3 14.9 -13.7 1
Rentedekningsgrad 29.2 5.4 1.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 28.3 14.5 7.1 -1.4 3.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex