Langholm Design AS
Juridisk navn:  Langholm Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22437006
Inkognitogata 10B Inkognitogata 10B Fax:
0258 Oslo 258 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986674977
Aksjekapital: 1.035.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/10/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bks Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.26%
Resultat  
  
56.86%
Egenkapital  
  
-38.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 902.000 994.000 3.757.000 3.701.000 5.074.000
Resultat: -478.000 -1.108.000 -682.000 -902.000 -20.000
Egenkapital: 478.000 778.000 1.733.000 2.255.000 3.304.000
Regnskap for  Langholm Design AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 902.000 994.000 3.757.000 3.701.000 5.074.000
Driftskostnader -1.378.000 -2.132.000 -4.466.000 -4.634.000 -5.121.000
Driftsresultat -477.000 -1.137.000 -709.000 -933.000 -48.000
Finansinntekter 33.000 32.000 33.000 30.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -5.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 30.000 27.000 31.000 28.000
Resultat før skatt -478.000 -1.108.000 -682.000 -902.000 -20.000
Skattekostnad 39.000 34.000 35.000 -147.000 -2.000
Årsresultat -438.000 -1.074.000 -647.000 -1.049.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 499.000 671.000 773.000 914.000 1.198.000
Sum omløpsmidler 284.000 3.528.000 4.904.000 4.625.000 5.366.000
Sum eiendeler 783.000 4.199.000 5.677.000 5.539.000 6.564.000
Sum opptjent egenkapital -1.062.000 -623.000 451.000 1.098.000 2.146.000
Sum egenkapital 478.000 778.000 1.733.000 2.255.000 3.304.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 305.000 3.420.000 3.944.000 3.284.000 3.260.000
Sum gjeld og egenkapital 783.000 4.198.000 5.677.000 5.539.000 6.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 984.000 924.000 3.107.000 3.671.000 5.074.000
Andre inntekter -83.000 70.000 650.000 30.000 0
Driftsinntekter 902.000 994.000 3.757.000 3.701.000 5.074.000
Varekostnad -355.000 -411.000 -1.287.000 -1.422.000 -2.022.000
Lønninger -225.000 -506.000 -1.737.000 -1.703.000 -2.086.000
Avskrivning -31.000 -72.000 -173.000 -199.000 -207.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -767.000 -1.143.000 -1.269.000 -1.310.000 -806.000
Driftskostnader -1.378.000 -2.132.000 -4.466.000 -4.634.000 -5.121.000
Driftsresultat -477.000 -1.137.000 -709.000 -933.000 -48.000
Finansinntekter 33.000 32.000 33.000 30.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -5.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 30.000 27.000 31.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -438.000 -1.074.000 -647.000 -1.049.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 147.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 47.000 118.000 291.000 457.000
Sum varige driftsmidler 40.000 47.000 118.000 291.000 457.000
Sum finansielle anleggsmidler 459.000 624.000 655.000 623.000 593.000
Sum anleggsmidler 499.000 671.000 773.000 914.000 1.198.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 229.000 238.000 1.040.000 1.129.000 1.986.000
Andre fordringer 132.000 223.000 237.000 65.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.833.000 3.066.000 3.627.000 3.431.000 3.356.000
Sum omløpsmidler 284.000 3.528.000 4.904.000 4.625.000 5.366.000
Sum eiendeler 783.000 4.199.000 5.677.000 5.539.000 6.564.000
Sum opptjent egenkapital -1.062.000 -623.000 451.000 1.098.000 2.146.000
Sum egenkapital 478.000 778.000 1.733.000 2.255.000 3.304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 113.000 215.000 284.000 190.000 74.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 41.000 135.000 207.000 453.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 137.000 3.164.000 3.524.000 2.887.000 2.733.000
Sum kortsiktig gjeld 305.000 3.420.000 3.944.000 3.284.000 3.260.000
Sum gjeld og egenkapital 783.000 4.198.000 5.677.000 5.539.000 6.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 108.000 960.000 1.341.000 2.106.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6
Soliditet 61.0 18.5 30.5 40.7 50.3
Resultatgrad -52.9 -114.4 -18.9 -25.2 -0.9
Rentedekningsgrad -477.0 -379.0 -141.8 -466.5
Gjeldsgrad 0.6 4.4 2.3 1.5 1
Total kapitalrentabilitet -60.9 -26.3 -11.9 -16.2 -0.3
Signatur
23.09.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex