Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Langholm Design AS
Juridisk navn:  Langholm Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22437006
Inkognitogata 10B Inkognitogata 10B Fax:
0258 Oslo 258 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986674977
Aksjekapital: 1.035.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/10/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bks Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.54%
Resultat  
  
-62.46%
Egenkapital  
  
-55.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 994.000 3.757.000 3.701.000 5.074.000 7.898.000
Resultat: -1.108.000 -682.000 -902.000 -20.000 837.000
Egenkapital: 778.000 1.733.000 2.255.000 3.304.000 3.326.000
Regnskap for  Langholm Design AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 994.000 3.757.000 3.701.000 5.074.000 7.898.000
Driftskostnader -2.132.000 -4.466.000 -4.634.000 -5.121.000 -7.081.000
Driftsresultat -1.137.000 -709.000 -933.000 -48.000 816.000
Finansinntekter 33.000 32.000 33.000 30.000 32.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -2.000 -2.000 -10.000
Finans 30.000 27.000 31.000 28.000 22.000
Resultat før skatt -1.108.000 -682.000 -902.000 -20.000 837.000
Skattekostnad 34.000 35.000 -147.000 -2.000 -217.000
Årsresultat -1.074.000 -647.000 -1.049.000 -22.000 620.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 671.000 773.000 914.000 1.198.000 1.378.000
Sum omløpsmidler 3.528.000 4.904.000 4.625.000 5.366.000 4.244.000
Sum eiendeler 4.199.000 5.677.000 5.539.000 6.564.000 5.622.000
Sum opptjent egenkapital -623.000 451.000 1.098.000 2.146.000 2.168.000
Sum egenkapital 778.000 1.733.000 2.255.000 3.304.000 3.326.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.420.000 3.944.000 3.284.000 3.260.000 2.297.000
Sum gjeld og egenkapital 4.198.000 5.677.000 5.539.000 6.563.000 5.622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 924.000 3.107.000 3.671.000 5.074.000 7.874.000
Andre inntekter 70.000 650.000 30.000 0 24.000
Driftsinntekter 994.000 3.757.000 3.701.000 5.074.000 7.898.000
Varekostnad -411.000 -1.287.000 -1.422.000 -2.022.000 -2.415.000
Lønninger -506.000 -1.737.000 -1.703.000 -2.086.000 -2.928.000
Avskrivning -72.000 -173.000 -199.000 -207.000 -190.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.143.000 -1.269.000 -1.310.000 -806.000 -1.548.000
Driftskostnader -2.132.000 -4.466.000 -4.634.000 -5.121.000 -7.081.000
Driftsresultat -1.137.000 -709.000 -933.000 -48.000 816.000
Finansinntekter 33.000 32.000 33.000 30.000 32.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -2.000 -2.000 -10.000
Finans 30.000 27.000 31.000 28.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.074.000 -647.000 -1.049.000 -22.000 620.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 147.000 149.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 118.000 291.000 457.000 664.000
Sum varige driftsmidler 47.000 118.000 291.000 457.000 664.000
Sum finansielle anleggsmidler 624.000 655.000 623.000 593.000 565.000
Sum anleggsmidler 671.000 773.000 914.000 1.198.000 1.378.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 238.000 1.040.000 1.129.000 1.986.000 1.526.000
Andre fordringer 223.000 237.000 65.000 25.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.066.000 3.627.000 3.431.000 3.356.000 2.634.000
Sum omløpsmidler 3.528.000 4.904.000 4.625.000 5.366.000 4.244.000
Sum eiendeler 4.199.000 5.677.000 5.539.000 6.564.000 5.622.000
Sum opptjent egenkapital -623.000 451.000 1.098.000 2.146.000 2.168.000
Sum egenkapital 778.000 1.733.000 2.255.000 3.304.000 3.326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 215.000 284.000 190.000 74.000 260.000
Betalbar skatt 0 0 0 176.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000 135.000 207.000 453.000 321.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.164.000 3.524.000 2.887.000 2.733.000 1.539.000
Sum kortsiktig gjeld 3.420.000 3.944.000 3.284.000 3.260.000 2.297.000
Sum gjeld og egenkapital 4.198.000 5.677.000 5.539.000 6.563.000 5.622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.000 960.000 1.341.000 2.106.000 1.947.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
Soliditet 18.5 30.5 40.7 50.3 59.1
Resultatgrad -114.4 -18.9 -25.2 -0.9 10.3
Rentedekningsgrad -379.0 -141.8 -466.5 81.6
Gjeldsgrad 4.4 2.3 1.5 1 0.7
Total kapitalrentabilitet -26.3 -11.9 -16.2 -0.3 15.1
Signatur
23.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex