Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Langsætrane Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Langsætrane Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Eli Søvik Kvammen 30 c/o Eli Søvik Kvammen 30 Fax:
6250 Stordal 6250 Stordal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 997158547
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/9/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
68.06%
Egenkapital  
  
-50.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 41.000 11.000 3.550.000
Resultat: -61.000 -191.000 12.000 -98.000 1.909.000
Egenkapital: 1.121.000 2.255.000 2.406.000 2.398.000 2.473.000
Regnskap for  Langsætrane Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 41.000 11.000 3.550.000
Driftskostnader -21.000 -198.000 -38.000 -124.000 -1.722.000
Driftsresultat -21.000 -199.000 3.000 -113.000 1.828.000
Finansinntekter 10.000 8.000 9.000 17.000 83.000
Finanskostnader -50.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans -40.000 8.000 9.000 16.000 82.000
Resultat før skatt -61.000 -191.000 12.000 -98.000 1.909.000
Skattekostnad -73.000 41.000 -4.000 23.000 -517.000
Årsresultat -134.000 -151.000 8.000 -75.000 1.392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 123.000 82.000 87.000 14.000
Sum omløpsmidler 1.122.000 2.134.000 2.334.000 2.348.000 2.967.000
Sum eiendeler 1.122.000 2.257.000 2.416.000 2.435.000 2.981.000
Sum opptjent egenkapital 1.017.000 2.151.000 2.302.000 2.294.000 2.369.000
Sum egenkapital 1.121.000 2.255.000 2.406.000 2.398.000 2.473.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 2.000 11.000 36.000 507.000
Sum gjeld og egenkapital 1.122.000 2.257.000 2.417.000 2.434.000 2.980.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 41.000 0 3.550.000
Andre inntekter 0 0 0 11.000 0
Driftsinntekter 0 0 41.000 11.000 3.550.000
Varekostnad 0 0 0 0 -226.000
Lønninger 0 -20.000 -24.000 -33.000 -44.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -178.000 -14.000 -91.000 -50.000
Driftskostnader -21.000 -198.000 -38.000 -124.000 -1.722.000
Driftsresultat -21.000 -199.000 3.000 -113.000 1.828.000
Finansinntekter 10.000 8.000 9.000 17.000 83.000
Finanskostnader -50.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans -40.000 8.000 9.000 16.000 82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 -1.500.000
Årsresultat -134.000 -151.000 8.000 -75.000 1.392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 73.000 32.000 37.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 50.000 50.000 50.000 0
Sum anleggsmidler 0 123.000 82.000 87.000 14.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.000
Andre fordringer 400.000 964.000 786.000 586.000 534.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 722.000 1.170.000 1.548.000 1.762.000 2.431.000
Sum omløpsmidler 1.122.000 2.134.000 2.334.000 2.348.000 2.967.000
Sum eiendeler 1.122.000 2.257.000 2.416.000 2.435.000 2.981.000
Sum opptjent egenkapital 1.017.000 2.151.000 2.302.000 2.294.000 2.369.000
Sum egenkapital 1.121.000 2.255.000 2.406.000 2.398.000 2.473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 0 34.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 502.000
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 11.000 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 2.000 11.000 36.000 507.000
Sum gjeld og egenkapital 1.122.000 2.257.000 2.417.000 2.434.000 2.980.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.121.000 2.132.000 2.323.000 2.312.000 2.460.000
Likviditetsgrad 1 1 1 212.2 65.2 5.9
Likviditetsgrad 2 1 1 212.2 65.2 5.9
Soliditet 99.9 99.9 99.5 98.5 83.0
Resultatgrad 7.3 -1027.3 51.5
Rentedekningsgrad -0.4 1911.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet -8.5 0.5 -3.9 64.1
Signatur
07.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex