Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Language Power International AS
Juridisk navn:  Language Power International AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22478650
Kristian Augusts gate 12 Kristian Augusts gate 12 Fax: 22421185
0164 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981184173
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/12/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordic Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.42%
Resultat  
  
-87.84%
Egenkapital  
  
8.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.647.000 3.244.000 3.724.000 3.406.000 4.905.000
Resultat: 54.000 444.000 -25.000 -512.000 136.000
Egenkapital: 661.000 607.000 163.000 188.000 701.000
Regnskap for  Language Power International AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.647.000 3.244.000 3.724.000 3.406.000 4.905.000
Driftskostnader -3.581.000 -2.788.000 -3.748.000 -3.918.000 -4.758.000
Driftsresultat 66.000 457.000 -23.000 -512.000 147.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 2.000 5.000
Finanskostnader -16.000 -16.000 -3.000 -2.000 -16.000
Finans -12.000 -13.000 -1.000 0 -11.000
Resultat før skatt 54.000 444.000 -25.000 -512.000 136.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 54.000 444.000 -25.000 -512.000 136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 383.000 492.000 18.000 18.000 23.000
Sum omløpsmidler 1.693.000 1.351.000 1.083.000 702.000 1.060.000
Sum eiendeler 2.076.000 1.843.000 1.101.000 720.000 1.083.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 -93.000 -537.000 -512.000 1.000
Sum egenkapital 661.000 607.000 163.000 188.000 701.000
Sum langsiktig gjeld 405.000 456.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.010.000 780.000 937.000 531.000 383.000
Sum gjeld og egenkapital 2.076.000 1.843.000 1.100.000 719.000 1.084.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.647.000 3.162.000 3.724.000 3.406.000 4.905.000
Andre inntekter 82.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.647.000 3.244.000 3.724.000 3.406.000 4.905.000
Varekostnad -1.050.000 -640.000 -655.000 -556.000 -1.259.000
Lønninger -1.356.000 -1.187.000 -1.955.000 -2.344.000 -2.440.000
Avskrivning -107.000 -33.000 -6.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.068.000 -928.000 -1.132.000 -987.000 -1.059.000
Driftskostnader -3.581.000 -2.788.000 -3.748.000 -3.918.000 -4.758.000
Driftsresultat 66.000 457.000 -23.000 -512.000 147.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 2.000 5.000
Finanskostnader -16.000 -16.000 -3.000 -2.000 -16.000
Finans -12.000 -13.000 -1.000 0 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 54.000 444.000 -25.000 -512.000 136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 104.000 0 0 0
Driftsløsøre 383.000 12.000 18.000 24.000 29.000
Sum varige driftsmidler 383.000 489.000 18.000 24.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 -6.000 -6.000
Sum anleggsmidler 383.000 492.000 18.000 18.000 23.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 73.000 192.000 416.000 123.000 26.000
Andre fordringer 4.000 2.000 287.000 352.000 283.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.616.000 1.157.000 380.000 227.000 751.000
Sum omløpsmidler 1.693.000 1.351.000 1.083.000 702.000 1.060.000
Sum eiendeler 2.076.000 1.843.000 1.101.000 720.000 1.083.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 -93.000 -537.000 -512.000 1.000
Sum egenkapital 661.000 607.000 163.000 188.000 701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 405.000 456.000 0 0 0
Leverandørgjeld 64.000 4.000 33.000 26.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 223.000 133.000 155.000 141.000 114.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 724.000 642.000 748.000 363.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 1.010.000 780.000 937.000 531.000 383.000
Sum gjeld og egenkapital 2.076.000 1.843.000 1.100.000 719.000 1.084.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 683.000 571.000 146.000 171.000 677.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.2 1.3 2.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.2 1.3 2.8
Soliditet 31.8 32.9 14.8 26.1 64.7
Resultatgrad 1.8 14.1 -0.6 3
Rentedekningsgrad 4.1 28.6 -7.7 9.2
Gjeldsgrad 2.1 2.0 5.7 2.8 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.4 25.0 -1.9 -70.9 1
Signatur
09.09.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.09.2021
Prokura
Hermier Jean Pierre
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex