Languagewire AS
Juridisk navn:  Languagewire AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22238100
Biskop Gunnerus Gate 14 Biskop Gunnerus Gate 14 Fax: 22238101
0185 Oslo 185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988328669
Aksjekapital: 132.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.13%
Resultat  
  
-23.63%
Egenkapital  
  
14.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.985.000 6.958.000 6.022.000 10.856.000 9.371.000
Resultat: 181.000 237.000 310.000 380.000 328.000
Egenkapital: 1.461.000 1.281.000 1.044.000 734.000 1.954.000
Regnskap for  Languagewire AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.985.000 6.958.000 6.022.000 10.856.000 9.371.000
Driftskostnader -8.670.000 -6.711.000 -5.738.000 -10.480.000 -9.029.000
Driftsresultat 315.000 247.000 284.000 376.000 341.000
Finansinntekter 48.000 80.000 70.000 38.000 38.000
Finanskostnader -181.000 -90.000 -43.000 -34.000 -52.000
Finans -133.000 -10.000 27.000 4.000 -14.000
Resultat før skatt 181.000 237.000 310.000 380.000 328.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 181.000 237.000 310.000 380.000 328.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 2.267.000 2.906.000 2.736.000 3.252.000 3.912.000
Sum eiendeler 2.267.000 2.906.000 2.736.000 3.267.000 3.927.000
Sum opptjent egenkapital 728.000 547.000 0 0 -256.000
Sum egenkapital 1.461.000 1.281.000 1.044.000 734.000 1.954.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 806.000 1.625.000 1.692.000 2.533.000 1.973.000
Sum gjeld og egenkapital 2.268.000 2.906.000 2.736.000 3.267.000 3.927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.985.000 6.958.000 6.022.000 10.856.000 9.371.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 8.985.000 6.958.000 6.022.000 10.856.000 9.371.000
Varekostnad -3.964.000 -3.659.000 -3.003.000 -5.088.000 -4.569.000
Lønninger -184.000 -1.408.000 -1.163.000 -1.191.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.706.000 -2.868.000 -1.327.000 -4.229.000 -3.269.000
Driftskostnader -8.670.000 -6.711.000 -5.738.000 -10.480.000 -9.029.000
Driftsresultat 315.000 247.000 284.000 376.000 341.000
Finansinntekter 48.000 80.000 70.000 38.000 38.000
Finanskostnader -181.000 -90.000 -43.000 -34.000 -52.000
Finans -133.000 -10.000 27.000 4.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 181.000 237.000 310.000 380.000 328.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 0 15.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 702.000 745.000 1.078.000 1.486.000 2.201.000
Andre fordringer 207.000 1.292.000 93.000 366.000 1.229.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.359.000 869.000 1.565.000 1.400.000 481.000
Sum omløpsmidler 2.267.000 2.906.000 2.736.000 3.252.000 3.912.000
Sum eiendeler 2.267.000 2.906.000 2.736.000 3.267.000 3.927.000
Sum opptjent egenkapital 728.000 547.000 0 0 -256.000
Sum egenkapital 1.461.000 1.281.000 1.044.000 734.000 1.954.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 913.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 133.000 97.000 110.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 389.000 350.000 345.000 332.000 652.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 416.000 229.000 1.251.000 492.000 1.282.000
Sum kortsiktig gjeld 806.000 1.625.000 1.692.000 2.533.000 1.973.000
Sum gjeld og egenkapital 2.268.000 2.906.000 2.736.000 3.267.000 3.927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.461.000 1.281.000 1.044.000 719.000 1.939.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.8 1.6 1.3 2
Likviditetsgrad 2 2.8 1.8 1.6 1.3 2
Soliditet 64.4 44.1 38.2 22.5 49.8
Resultatgrad 3.5 3.5 4.7 3.5 3.6
Rentedekningsgrad 1.7 2.7 6.6 11.1 6.6
Gjeldsgrad 0.6 1.3 1.6 3.5 1
Total kapitalrentabilitet 16.0 11.3 12.9 12.7 9.7
Signatur
09.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex