Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lars Holmaas AS Malerforretning
Juridisk navn:  Lars Holmaas AS Malerforretning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55517070
Øvre Fyllingsveien 81 Øvre Fyllingsveien 81 Fax: 55517075
5161 Laksevåg 5161 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 936233317
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/10/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.02%
Resultat  
  
1.91%
Egenkapital  
  
39.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.358.000 13.406.000 18.479.000 14.880.000 16.196.000
Resultat: 3.619.000 3.551.000 3.109.000 1.848.000 3.268.000
Egenkapital: 11.123.000 7.953.000 9.687.000 8.303.000 6.909.000
Regnskap for  Lars Holmaas AS Malerforretning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.358.000 13.406.000 18.479.000 14.880.000 16.196.000
Driftskostnader -14.294.000 -12.199.000 -15.409.000 -13.077.000 -13.151.000
Driftsresultat 2.064.000 1.208.000 3.070.000 1.802.000 3.045.000
Finansinntekter 1.574.000 2.353.000 48.000 57.000 58.000
Finanskostnader -19.000 -11.000 -9.000 -11.000 165.000
Finans 1.555.000 2.342.000 39.000 46.000 223.000
Resultat før skatt 3.619.000 3.551.000 3.109.000 1.848.000 3.268.000
Skattekostnad -448.000 -285.000 -725.000 -454.000 -785.000
Årsresultat 3.170.000 3.266.000 2.384.000 1.394.000 2.482.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 669.000 704.000 849.000 1.000.000 1.094.000
Sum omløpsmidler 13.160.000 9.156.000 11.725.000 10.693.000 9.766.000
Sum eiendeler 13.829.000 9.860.000 12.574.000 11.693.000 10.860.000
Sum opptjent egenkapital 11.023.000 7.853.000 9.587.000 8.203.000 6.809.000
Sum egenkapital 11.123.000 7.953.000 9.687.000 8.303.000 6.909.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.706.000 1.907.000 2.887.000 3.390.000 3.950.000
Sum gjeld og egenkapital 13.829.000 9.860.000 12.574.000 11.693.000 10.859.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.348.000 13.406.000 18.479.000 14.866.000 16.196.000
Andre inntekter 10.000 0 0 13.000 0
Driftsinntekter 16.358.000 13.406.000 18.479.000 14.880.000 16.196.000
Varekostnad -6.588.000 -4.920.000 -7.706.000 -5.139.000 -4.924.000
Lønninger -6.492.000 -5.909.000 -6.608.000 -6.728.000 -6.852.000
Avskrivning -122.000 -118.000 -98.000 -130.000 -174.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.092.000 -1.252.000 -997.000 -1.080.000 -1.201.000
Driftskostnader -14.294.000 -12.199.000 -15.409.000 -13.077.000 -13.151.000
Driftsresultat 2.064.000 1.208.000 3.070.000 1.802.000 3.045.000
Finansinntekter 1.574.000 2.353.000 48.000 57.000 58.000
Finanskostnader -19.000 -11.000 -9.000 -11.000 165.000
Finans 1.555.000 2.342.000 39.000 46.000 223.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000
Årsresultat 3.170.000 3.266.000 2.384.000 1.394.000 2.482.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 669.000 554.000 391.000 489.000 694.000
Sum varige driftsmidler 669.000 554.000 391.000 489.000 694.000
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 458.000 511.000 400.000
Sum anleggsmidler 669.000 704.000 849.000 1.000.000 1.094.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.643.000 2.491.000 4.018.000 3.333.000 3.062.000
Andre fordringer 199.000 242.000 105.000 97.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.318.000 6.424.000 7.601.000 7.263.000 6.606.000
Sum omløpsmidler 13.160.000 9.156.000 11.725.000 10.693.000 9.766.000
Sum eiendeler 13.829.000 9.860.000 12.574.000 11.693.000 10.860.000
Sum opptjent egenkapital 11.023.000 7.853.000 9.587.000 8.203.000 6.809.000
Sum egenkapital 11.123.000 7.953.000 9.687.000 8.303.000 6.909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 293.000 174.000 161.000 42.000 153.000
Betalbar skatt 448.000 285.000 725.000 454.000 785.000
Skyldig offentlige avgifter 1.309.000 904.000 1.385.000 1.306.000 1.262.000
Utbytte -5.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 655.000 545.000 615.000 1.588.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 2.706.000 1.907.000 2.887.000 3.390.000 3.950.000
Sum gjeld og egenkapital 13.829.000 9.860.000 12.574.000 11.693.000 10.859.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.454.000 7.249.000 8.838.000 7.303.000 5.816.000
Likviditetsgrad 1 4.9 4.8 4.1 3.2 2.5
Likviditetsgrad 2 4.9 4.8 4.1 3.2 2.5
Soliditet 80.4 80.7 7 7 63.6
Resultatgrad 12.6 9 16.6 12.1 18.8
Rentedekningsgrad 108.6 109.8 341.1 163.8 -18.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 26.3 36.1 24.8 15.9 28.6
Signatur
04.05.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex