Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Larsen Kolstad Bygg As
Juridisk navn:  Larsen Kolstad Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Smedbakken 13 Smedbakken 13 Fax:
1890 Rakkestad 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 923009477
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/3/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Degernes Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
240.72%
Resultat  
  
84.31%
Egenkapital  
  
35.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 26.876.000 7.888.000
Resultat: 1.598.000 867.000
Egenkapital: 947.000 701.000
Regnskap for  Larsen Kolstad Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 26.876.000 7.888.000
Driftskostnader -25.247.000 -7.009.000
Driftsresultat 1.628.000 877.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -31.000 -11.000
Finans -30.000 -11.000
Resultat før skatt 1.598.000 867.000
Skattekostnad -352.000 -189.000
Årsresultat 1.246.000 678.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.204.000 718.000
Sum omløpsmidler 5.426.000 2.957.000
Sum eiendeler 6.630.000 3.675.000
Sum opptjent egenkapital 917.000 671.000
Sum egenkapital 947.000 701.000
Sum langsiktig gjeld 610.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 5.074.000 2.851.000
Sum gjeld og egenkapital 6.631.000 3.676.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.854.000 7.888.000
Andre inntekter 22.000 0
Driftsinntekter 26.876.000 7.888.000
Varekostnad -19.580.000 -5.193.000
Lønninger -3.801.000 -1.243.000
Avskrivning -225.000 -33.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.641.000 -540.000
Driftskostnader -25.247.000 -7.009.000
Driftsresultat 1.628.000 877.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -31.000 -11.000
Finans -30.000 -11.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -1.000.000 0
Årsresultat 1.246.000 678.000
Balanse detaljer          
Goodwill 153.000 193.000
Sum Immatrielle midler 153.000 193.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 121.000
Driftsløsøre 1.013.000 342.000
Sum varige driftsmidler 1.013.000 463.000
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 62.000
Sum anleggsmidler 1.204.000 718.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 3.307.000 2.273.000
Andre fordringer 19.000 4.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.100.000 680.000
Sum omløpsmidler 5.426.000 2.957.000
Sum eiendeler 6.630.000 3.675.000
Sum opptjent egenkapital 917.000 671.000
Sum egenkapital 947.000 701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 610.000 124.000
Leverandørgjeld 1.983.000 1.832.000
Betalbar skatt 339.000 165.000
Skyldig offentlige avgifter 1.008.000 173.000
Utbytte -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 744.000 681.000
Sum kortsiktig gjeld 5.074.000 2.851.000
Sum gjeld og egenkapital 6.631.000 3.676.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 352.000 106.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1
Soliditet 14.3 19.1
Resultatgrad 6.1 11.1
Rentedekningsgrad 52.5 79.7
Gjeldsgrad 6.0 4.2
Total kapitalrentabilitet 24.6 23.9
Signatur
28.08.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex