Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Larssen Drift As
Juridisk navn:  Larssen Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75094211
Fax:
8740 Nord-Solvær 8740 Nord-Solvær
Fylke: Kommune:
Nordland Lurøy
Org.nr: 998385946
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/7/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Edvardsen Økonomiservice
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.2%
Resultat  
  
77.25%
Egenkapital  
  
-1.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.140.000 1.190.000 779.000 725.000 497.000
Resultat: -38.000 -167.000 -196.000 -266.000 -524.000
Egenkapital: 2.541.000 2.572.000 2.731.000 2.909.000 3.139.000
Regnskap for  Larssen Drift As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.140.000 1.190.000 779.000 725.000 497.000
Driftskostnader -1.179.000 -1.357.000 -975.000 -976.000 -1.021.000
Driftsresultat -39.000 -167.000 -196.000 -251.000 -524.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -15.000 0
Finans 0 0 0 -15.000 0
Resultat før skatt -38.000 -167.000 -196.000 -266.000 -524.000
Skattekostnad 8.000 8.000 18.000 36.000 92.000
Årsresultat -31.000 -159.000 -178.000 -230.000 -432.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.370.000 2.581.000 2.891.000 3.113.000 3.313.000
Sum omløpsmidler 572.000 360.000 395.000 419.000 297.000
Sum eiendeler 2.942.000 2.941.000 3.286.000 3.532.000 3.610.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.541.000 2.572.000 2.731.000 2.909.000 3.139.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 201.000 169.000 155.000 224.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 2.942.000 2.941.000 3.286.000 3.533.000 3.610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.140.000 1.100.000 775.000 638.000 458.000
Andre inntekter 0 90.000 4.000 87.000 39.000
Driftsinntekter 1.140.000 1.190.000 779.000 725.000 497.000
Varekostnad 0 0 -32.000 -4.000 -140.000
Lønninger -175.000 -134.000 -134.000 -134.000 -149.000
Avskrivning -342.000 -317.000 -317.000 -329.000 -312.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -662.000 -906.000 -492.000 -509.000 -420.000
Driftskostnader -1.179.000 -1.357.000 -975.000 -976.000 -1.021.000
Driftsresultat -39.000 -167.000 -196.000 -251.000 -524.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -15.000 0
Finans 0 0 0 -15.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 -159.000 -178.000 -230.000 -432.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 683.000 675.000 668.000 650.000 614.000
Fast eiendom 1.044.000 1.176.000 1.308.000 1.440.000 1.572.000
Maskiner anlegg 504.000 560.000 700.000 784.000 816.000
Driftsløsøre 139.000 170.000 215.000 240.000 295.000
Sum varige driftsmidler 1.687.000 1.906.000 2.223.000 2.464.000 2.684.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 15.000
Sum anleggsmidler 2.370.000 2.581.000 2.891.000 3.113.000 3.313.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 176.000 72.000 17.000 23.000 39.000
Andre fordringer 87.000 45.000 42.000 41.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 309.000 242.000 336.000 355.000 187.000
Sum omløpsmidler 572.000 360.000 395.000 419.000 297.000
Sum eiendeler 2.942.000 2.941.000 3.286.000 3.532.000 3.610.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.541.000 2.572.000 2.731.000 2.909.000 3.139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000
Leverandørgjeld 50.000 3.000 35.000 117.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 113.000 59.000 52.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142.000 54.000 61.000 56.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 201.000 169.000 155.000 224.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 2.942.000 2.941.000 3.286.000 3.533.000 3.610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 371.000 191.000 240.000 195.000 226.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.1 2.5 1.9 4.2
Likviditetsgrad 2 2.8 2.1 2.5 1.9 4.2
Soliditet 86.4 87.5 83.1 82.3 87.0
Resultatgrad -3.4 - -25.2 -34.6 -105.4
Rentedekningsgrad -16.7
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -1.3 -5.7 -7.1 -14.5
Signatur
17.05.2012
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex