Larvik Ur Og Smykker AS
Juridisk navn:  Larvik Ur Og Smykker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40432236
Yttersøveien 2 Yttersøveien 2 Fax: 22728579
3274 Larvik 3274 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 994692410
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/5/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.33%
Resultat  
  
-44.33%
Egenkapital  
  
12.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.787.000 5.711.000 5.889.000 5.510.000 5.692.000
Resultat: 334.000 600.000 353.000 156.000 255.000
Egenkapital: 1.199.000 1.062.000 1.040.000 1.022.000 1.019.000
Regnskap for  Larvik Ur Og Smykker AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.787.000 5.711.000 5.889.000 5.510.000 5.692.000
Driftskostnader -5.409.000 -5.079.000 -5.515.000 -5.334.000 -5.419.000
Driftsresultat 377.000 632.000 373.000 176.000 273.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -43.000 -33.000 -22.000 -21.000 -22.000
Finans -43.000 -31.000 -20.000 -19.000 -18.000
Resultat før skatt 334.000 600.000 353.000 156.000 255.000
Skattekostnad -74.000 -132.000 -78.000 -37.000 -63.000
Årsresultat 261.000 468.000 275.000 119.000 192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 170.000 46.000 44.000 64.000 111.000
Sum omløpsmidler 2.070.000 3.117.000 2.661.000 2.464.000 3.157.000
Sum eiendeler 2.240.000 3.163.000 2.705.000 2.528.000 3.268.000
Sum opptjent egenkapital 471.000 334.000 312.000 294.000 291.000
Sum egenkapital 1.199.000 1.062.000 1.040.000 1.022.000 1.019.000
Sum langsiktig gjeld 540.000 540.000 540.000 540.000
Sum kortsiktig gjeld 1.041.000 1.561.000 1.125.000 966.000 1.709.000
Sum gjeld og egenkapital 2.240.000 3.163.000 2.705.000 2.528.000 3.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.785.000 5.612.000 5.889.000 5.510.000 5.692.000
Andre inntekter 2.000 100.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.787.000 5.711.000 5.889.000 5.510.000 5.692.000
Varekostnad -2.748.000 -2.698.000 -2.881.000 -2.728.000 -2.808.000
Lønninger -1.193.000 -998.000 -1.258.000 -1.214.000 -1.175.000
Avskrivning -15.000 -7.000 -15.000 -44.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.453.000 -1.376.000 -1.361.000 -1.348.000 -1.368.000
Driftskostnader -5.409.000 -5.079.000 -5.515.000 -5.334.000 -5.419.000
Driftsresultat 377.000 632.000 373.000 176.000 273.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -43.000 -33.000 -22.000 -21.000 -22.000
Finans -43.000 -31.000 -20.000 -19.000 -18.000
Konsernbidrag -124.000 -446.000 -257.000 -116.000 -196.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 261.000 468.000 275.000 119.000 192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 21.000 27.000 32.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 156.000 26.000 17.000 32.000 77.000
Sum varige driftsmidler 156.000 26.000 17.000 32.000 77.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 170.000 46.000 44.000 64.000 111.000
Varebeholdning 1.991.000 1.786.000 1.969.000 1.890.000 1.958.000
Kundefordringer 13.000 13.000 2.000 10.000 27.000
Andre fordringer 10.000 9.000 6.000 11.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 48.000 45.000 76.000 84.000 102.000
Sum omløpsmidler 2.070.000 3.117.000 2.661.000 2.464.000 3.157.000
Sum eiendeler 2.240.000 3.163.000 2.705.000 2.528.000 3.268.000
Sum opptjent egenkapital 471.000 334.000 312.000 294.000 291.000
Sum egenkapital 1.199.000 1.062.000 1.040.000 1.022.000 1.019.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 159.000 572.000 330.000 151.000 258.000
Sum langsiktig gjeld 540.000 540.000 540.000 540.000
Leverandørgjeld 403.000 599.000 305.000 398.000 959.000
Betalbar skatt 32.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 283.000 259.000 346.000 291.000 341.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 164.000 130.000 144.000 128.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 1.041.000 1.561.000 1.125.000 966.000 1.709.000
Sum gjeld og egenkapital 2.240.000 3.163.000 2.705.000 2.528.000 3.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.029.000 1.556.000 1.536.000 1.498.000 1.448.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.0 2.4 2.6 1.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.9 0.6 0.6 0.7
Soliditet 53.5 33.6 38.4 40.4 31.2
Resultatgrad 6.5 11.1 6.3 3.2 4.8
Rentedekningsgrad 8.8 19.2 1 8.4 12.4
Gjeldsgrad 0.9 2.0 1.6 1.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 16.8 20.0 13.9 7 8.5
Signatur
14.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex