Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Larviking AS
Juridisk navn:  Larviking AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33111212
Skinmoveien 12 Skinmoveien 12 Fax: 33111232
3270 Larvik 3270 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 979750285
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/26/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Larvik Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9%
Resultat  
  
-39.03%
Egenkapital  
  
1.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.325.000 2.555.000 2.607.000 2.928.000 4.060.000
Resultat: 442.000 725.000 868.000 1.011.000 1.184.000
Egenkapital: 4.304.000 4.259.000 3.994.000 3.620.000 3.795.000
Regnskap for  Larviking AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.325.000 2.555.000 2.607.000 2.928.000 4.060.000
Driftskostnader -1.884.000 -1.832.000 -1.738.000 -1.904.000 -2.863.000
Driftsresultat 441.000 723.000 870.000 1.023.000 1.197.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 4.000 12.000
Finanskostnader 0 -4.000 -16.000 -26.000
Finans 1.000 2.000 -2.000 -12.000 -14.000
Resultat før skatt 442.000 725.000 868.000 1.011.000 1.184.000
Skattekostnad -97.000 -160.000 -194.000 -236.000 -289.000
Årsresultat 344.000 565.000 674.000 775.000 895.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.300.000 1.505.000 1.706.000 2.104.000 1.557.000
Sum omløpsmidler 3.752.000 3.660.000 3.213.000 2.816.000 3.883.000
Sum eiendeler 5.052.000 5.165.000 4.919.000 4.920.000 5.440.000
Sum opptjent egenkapital 4.054.000 4.009.000 3.744.000 3.370.000 3.545.000
Sum egenkapital 4.304.000 4.259.000 3.994.000 3.620.000 3.795.000
Sum langsiktig gjeld 79.000 109.000 130.000 371.000 508.000
Sum kortsiktig gjeld 669.000 798.000 796.000 930.000 1.136.000
Sum gjeld og egenkapital 5.052.000 5.166.000 4.920.000 4.921.000 5.439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 891.000 891.000 891.000 941.000 2.273.000
Andre inntekter 1.434.000 1.664.000 1.716.000 1.987.000 1.788.000
Driftsinntekter 2.325.000 2.555.000 2.607.000 2.928.000 4.060.000
Varekostnad -77.000 -99.000 -62.000 -76.000 -212.000
Lønninger -951.000 -939.000 -820.000 -820.000 -1.193.000
Avskrivning -206.000 -206.000 -233.000 -250.000 -216.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -650.000 -588.000 -623.000 -758.000 -1.242.000
Driftskostnader -1.884.000 -1.832.000 -1.738.000 -1.904.000 -2.863.000
Driftsresultat 441.000 723.000 870.000 1.023.000 1.197.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 4.000 12.000
Finanskostnader 0 -4.000 -16.000 -26.000
Finans 1.000 2.000 -2.000 -12.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 344.000 565.000 674.000 775.000 895.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 457.000 662.000 868.000 1.266.000 1.252.000
Sum varige driftsmidler 457.000 662.000 868.000 1.266.000 1.252.000
Sum finansielle anleggsmidler 843.000 843.000 838.000 838.000 305.000
Sum anleggsmidler 1.300.000 1.505.000 1.706.000 2.104.000 1.557.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 67.000 277.000 254.000 573.000 262.000
Andre fordringer 5.000 11.000 10.000 14.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.680.000 3.372.000 2.950.000 2.229.000 3.596.000
Sum omløpsmidler 3.752.000 3.660.000 3.213.000 2.816.000 3.883.000
Sum eiendeler 5.052.000 5.165.000 4.919.000 4.920.000 5.440.000
Sum opptjent egenkapital 4.054.000 4.009.000 3.744.000 3.370.000 3.545.000
Sum egenkapital 4.304.000 4.259.000 3.994.000 3.620.000 3.795.000
Sum avsetninger til forpliktelser 79.000 109.000 130.000 152.000 175.000
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 79.000 109.000 130.000 371.000 508.000
Leverandørgjeld 14.000 52.000 31.000 41.000 89.000
Betalbar skatt 127.000 181.000 216.000 259.000 270.000
Skyldig offentlige avgifter 141.000 181.000 174.000 254.000 152.000
Utbytte -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 87.000 84.000 74.000 75.000 324.000
Sum kortsiktig gjeld 669.000 798.000 796.000 930.000 1.136.000
Sum gjeld og egenkapital 5.052.000 5.166.000 4.920.000 4.921.000 5.439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.083.000 2.862.000 2.417.000 1.886.000 2.747.000
Likviditetsgrad 1 5.6 4.6 4 3 3.4
Likviditetsgrad 2 5.6 4.6 4 3 3.4
Soliditet 85.2 82.4 81.2 73.6 69.8
Resultatgrad 19.0 28.3 33.4 34.9 29.5
Rentedekningsgrad 217.5 63.9 4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 8.7 1 17.7 20.9 22.2
Signatur
09.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.07.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex