Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lauvstad Bil Notodden AS
Juridisk navn:  Lauvstad Bil Notodden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35025400
Postboks 583 Heddal Semsvegen 37 Fax: 35025401
3673 Notodden 3676 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 968005154
Aksjekapital: 1.700.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11/24/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.2%
Resultat  
  
500%
Egenkapital  
  
288.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 50.671.000 51.284.000 66.062.000 46.290.000 45.900.000
Resultat: 1.242.000 207.000 1.156.000 -1.218.000 -98.000
Egenkapital: 811.000 -431.000 -639.000 -1.795.000 -577.000
Regnskap for  Lauvstad Bil Notodden AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 50.671.000 51.284.000 66.062.000 46.290.000 45.900.000
Driftskostnader -49.097.000 -50.706.000 -64.486.000 -47.040.000 -45.533.000
Driftsresultat 1.574.000 579.000 1.577.000 -750.000 367.000
Finansinntekter 29.000 44.000 18.000 5.000 5.000
Finanskostnader -361.000 -415.000 -438.000 -474.000 -470.000
Finans -332.000 -371.000 -420.000 -469.000 -465.000
Resultat før skatt 1.242.000 207.000 1.156.000 -1.218.000 -98.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.242.000 207.000 1.156.000 -1.218.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.000 121.000 182.000 494.000 93.000
Sum omløpsmidler 9.216.000 11.779.000 10.341.000 7.905.000 8.492.000
Sum eiendeler 9.294.000 11.900.000 10.523.000 8.399.000 8.585.000
Sum opptjent egenkapital -889.000 -2.131.000 -2.339.000 -3.495.000 -2.277.000
Sum egenkapital 811.000 -431.000 -639.000 -1.795.000 -577.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.483.000 12.331.000 11.161.000 10.194.000 9.162.000
Sum gjeld og egenkapital 9.294.000 11.900.000 10.522.000 8.399.000 8.585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.158.000 51.639.000 65.052.000 45.654.000 44.505.000
Andre inntekter -3.486.000 -354.000 1.010.000 636.000 1.396.000
Driftsinntekter 50.671.000 51.284.000 66.062.000 46.290.000 45.900.000
Varekostnad -40.381.000 -40.286.000 -55.127.000 -38.344.000 -37.128.000
Lønninger -4.652.000 -5.855.000 -5.341.000 -5.321.000 -4.975.000
Avskrivning -377.000 -380.000 -61.000 -96.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.687.000 -4.185.000 -3.957.000 -3.279.000 -3.381.000
Driftskostnader -49.097.000 -50.706.000 -64.486.000 -47.040.000 -45.533.000
Driftsresultat 1.574.000 579.000 1.577.000 -750.000 367.000
Finansinntekter 29.000 44.000 18.000 5.000 5.000
Finanskostnader -361.000 -415.000 -438.000 -474.000 -470.000
Finans -332.000 -371.000 -420.000 -469.000 -465.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.242.000 207.000 1.156.000 -1.218.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 23.000 0
Driftsløsøre 59.000 88.000 118.000 430.000 91.000
Sum varige driftsmidler 59.000 88.000 118.000 454.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 33.000 64.000 40.000 2.000
Sum anleggsmidler 78.000 121.000 182.000 494.000 93.000
Varebeholdning 7.411.000 8.085.000 6.706.000 5.567.000 6.147.000
Kundefordringer 1.541.000 3.317.000 2.025.000 1.523.000 1.338.000
Andre fordringer 35.000 44.000 328.000 446.000 692.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 229.000 332.000 1.282.000 370.000 315.000
Sum omløpsmidler 9.216.000 11.779.000 10.341.000 7.905.000 8.492.000
Sum eiendeler 9.294.000 11.900.000 10.523.000 8.399.000 8.585.000
Sum opptjent egenkapital -889.000 -2.131.000 -2.339.000 -3.495.000 -2.277.000
Sum egenkapital 811.000 -431.000 -639.000 -1.795.000 -577.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.251.000 6.427.000 5.650.000 5.417.000 5.555.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.538.000 2.864.000 3.114.000 2.776.000 1.640.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 654.000 874.000 1.242.000 987.000 541.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.041.000 2.165.000 1.156.000 1.014.000 1.426.000
Sum kortsiktig gjeld 8.483.000 12.331.000 11.161.000 10.194.000 9.162.000
Sum gjeld og egenkapital 9.294.000 11.900.000 10.522.000 8.399.000 8.585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 733.000 -552.000 -820.000 -2.289.000 -670.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 0.9 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
Soliditet 8.7 -3.6 -6.1 -21.4 -6.7
Resultatgrad 3.1 1.1 2.4 -1.6 0.8
Rentedekningsgrad 4.4 1.4 3.6 -1.6 0.8
Gjeldsgrad 10.5 -28.6 -17.5 -5.7 -15.9
Total kapitalrentabilitet 17.2 5.2 15.2 -8.9 4.3
Signatur
19.08.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex