Lavpris Liftutleie As
Juridisk navn:  Lavpris Liftutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46695815
Stubberudveien 4 Stubberudveien 4 Fax:
0668 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992170069
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Velle Revisjon AS
Regnskapsfører: Mt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.88%
Resultat  
  
-71.31%
Egenkapital  
  
3.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.469.000 11.384.000 5.896.000 3.906.000 1.967.000
Resultat: 315.000 1.098.000 625.000 1.696.000 261.000
Egenkapital: 1.273.000 1.228.000 872.000 872.000 102.000
Regnskap for  Lavpris Liftutleie As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.469.000 11.384.000 5.896.000 3.906.000 1.967.000
Driftskostnader -15.009.000 -10.228.000 -5.245.000 -2.206.000 -1.699.000
Driftsresultat 459.000 1.156.000 651.000 1.699.000 267.000
Finansinntekter 6.000 5.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -151.000 -64.000 -28.000 -4.000 -6.000
Finans -145.000 -59.000 -27.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 315.000 1.098.000 625.000 1.696.000 261.000
Skattekostnad -69.000 -242.000 -139.000 -388.000 -23.000
Årsresultat 245.000 856.000 485.000 1.308.000 238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.675.000 3.369.000 1.227.000 312.000 230.000
Sum omløpsmidler 4.873.000 4.778.000 3.544.000 2.679.000 303.000
Sum eiendeler 8.548.000 8.147.000 4.771.000 2.991.000 533.000
Sum opptjent egenkapital 1.173.000 1.128.000 772.000 772.000 2.000
Sum egenkapital 1.273.000 1.228.000 872.000 872.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 4.111.000 3.816.000 1.037.000 47.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 3.164.000 3.103.000 2.863.000 2.072.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 8.548.000 8.147.000 4.772.000 2.991.000 533.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.362.000 10.447.000 5.415.000 3.696.000 1.951.000
Andre inntekter 1.106.000 936.000 482.000 210.000 16.000
Driftsinntekter 15.469.000 11.384.000 5.896.000 3.906.000 1.967.000
Varekostnad 0 -5.000 0
Lønninger -3.325.000 -2.764.000 -605.000 -110.000 -259.000
Avskrivning -864.000 -364.000 -168.000 -103.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.820.000 -7.100.000 -4.472.000 -1.988.000 -1.359.000
Driftskostnader -15.009.000 -10.228.000 -5.245.000 -2.206.000 -1.699.000
Driftsresultat 459.000 1.156.000 651.000 1.699.000 267.000
Finansinntekter 6.000 5.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -151.000 -64.000 -28.000 -4.000 -6.000
Finans -145.000 -59.000 -27.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag -200.000 -501.000 -485.000 -537.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 245.000 856.000 485.000 1.308.000 238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.675.000 3.363.000 1.204.000 266.000 169.000
Sum varige driftsmidler 3.675.000 3.363.000 1.204.000 266.000 169.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 24.000 46.000 61.000
Sum anleggsmidler 3.675.000 3.369.000 1.227.000 312.000 230.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.191.000 1.093.000 526.000 524.000 112.000
Andre fordringer 1.917.000 2.033.000 2.469.000 1.641.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.765.000 1.652.000 549.000 513.000 135.000
Sum omløpsmidler 4.873.000 4.778.000 3.544.000 2.679.000 303.000
Sum eiendeler 8.548.000 8.147.000 4.771.000 2.991.000 533.000
Sum opptjent egenkapital 1.173.000 1.128.000 772.000 772.000 2.000
Sum egenkapital 1.273.000 1.228.000 872.000 872.000 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 438.000 369.000 128.000 47.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.111.000 3.816.000 1.037.000 47.000 20.000
Leverandørgjeld 1.542.000 881.000 460.000 207.000 78.000
Betalbar skatt 49.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 252.000 202.000 165.000 89.000 29.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.370.000 2.020.000 2.189.000 1.776.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 3.164.000 3.103.000 2.863.000 2.072.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 8.548.000 8.147.000 4.772.000 2.991.000 533.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.709.000 1.675.000 681.000 607.000 -108.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.2 1.3 0.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.2 1.3 0.7
Soliditet 14.9 15.1 18.3 29.2 19.1
Resultatgrad 3.0 10.2 1 43.5 13.6
Rentedekningsgrad 3.0 18.1 23.3 424.8 44.5
Gjeldsgrad 5.7 5.6 4.5 2.4 4.2
Total kapitalrentabilitet 5.4 14.3 13.7 56.8 50.3
Signatur
20.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex