Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lawo Distribution As
Juridisk navn:  Lawo Distribution As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92019811
Parkenga 4B Parkenga 4B Fax: 64879944
0957 Oslo 957 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980726045
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/21/1999
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.05%
Resultat  
  
113.04%
Egenkapital  
  
34.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 857.000 922.000 794.000 848.000 746.000
Resultat: 18.000 -138.000 -90.000 9.000 68.000
Egenkapital: -34.000 -52.000 86.000 176.000 170.000
Regnskap for  Lawo Distribution As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 857.000 922.000 794.000 848.000 746.000
Driftskostnader -843.000 -1.058.000 -882.000 -842.000 -682.000
Driftsresultat 15.000 -137.000 -88.000 6.000 65.000
Finansinntekter 4.000 0 0 5.000 5.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 4.000 -2.000 -2.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 18.000 -138.000 -90.000 9.000 68.000
Skattekostnad 0 0 -2.000 -15.000
Årsresultat 18.000 -138.000 -90.000 7.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 217.000 178.000 277.000 347.000 292.000
Sum eiendeler 217.000 178.000 277.000 347.000 292.000
Sum opptjent egenkapital -149.000 -168.000 -30.000 60.000 54.000
Sum egenkapital -34.000 -52.000 86.000 176.000 170.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 251.000 230.000 190.000 170.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 218.000 178.000 276.000 346.000 293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 857.000 922.000 794.000 848.000 746.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 857.000 922.000 794.000 848.000 746.000
Varekostnad -303.000 -421.000 -266.000 -390.000 -319.000
Lønninger -260.000 -305.000 -476.000 -346.000 -297.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -280.000 -332.000 -140.000 -106.000 -66.000
Driftskostnader -843.000 -1.058.000 -882.000 -842.000 -682.000
Driftsresultat 15.000 -137.000 -88.000 6.000 65.000
Finansinntekter 4.000 0 0 5.000 5.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 4.000 -2.000 -2.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 -138.000 -90.000 7.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 163.000 164.000 160.000 176.000 114.000
Kundefordringer 4.000 0 3.000 8.000 16.000
Andre fordringer 0 0 0 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 14.000 114.000 163.000 112.000
Sum omløpsmidler 217.000 178.000 277.000 347.000 292.000
Sum eiendeler 217.000 178.000 277.000 347.000 292.000
Sum opptjent egenkapital -149.000 -168.000 -30.000 60.000 54.000
Sum egenkapital -34.000 -52.000 86.000 176.000 170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 105.000 136.000 103.000 83.000 42.000
Betalbar skatt 0 0 2.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 70.000 32.000 36.000 52.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 61.000 52.000 34.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000 230.000 190.000 170.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 218.000 178.000 276.000 346.000 293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 -52.000 87.000 177.000 169.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1.5 2 2.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.6 1 1.4
Soliditet -15.7 -29.2 31.2 50.9 5
Resultatgrad 1.8 -14.9 -11.1 0.7 8.7
Rentedekningsgrad -68.5 3 32.5
Gjeldsgrad -7.4 -4.4 2.2 1 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.8 -31.9 3.2 23.9
Signatur
21.06.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.06.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex