Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Le-bygg As
Juridisk navn:  Le-bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Geiskelivegen 58 Geiskelivegen 58 Fax:
4754 Bykle 4754 Bykle
Fylke: Kommune:
Agder Bykle
Org.nr: 918698817
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/15/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rsm Norge Kompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
54.74%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
295.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.971.000 1.920.000 2.704.000 2.685.000 934.000
Resultat: 169.000 0 -33.000 145.000 -79.000
Egenkapital: 186.000 47.000 47.000 80.000 -49.000
Regnskap for  Le-bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.971.000 1.920.000 2.704.000 2.685.000 934.000
Driftskostnader -2.802.000 -1.919.000 -2.737.000 -2.540.000 -1.015.000
Driftsresultat 169.000 -33.000 145.000 -79.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 169.000 -33.000 145.000 -79.000
Skattekostnad -30.000 0 -15.000 0
Årsresultat 139.000 -33.000 130.000 -79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 107.000 41.000 72.000 104.000 138.000
Sum omløpsmidler 406.000 162.000 272.000 329.000 185.000
Sum eiendeler 513.000 203.000 344.000 433.000 323.000
Sum opptjent egenkapital 156.000 17.000 17.000 50.000 -79.000
Sum egenkapital 186.000 47.000 47.000 80.000 -49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 327.000 156.000 297.000 353.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 513.000 203.000 344.000 433.000 324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.971.000 1.920.000 2.704.000 2.685.000 934.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.971.000 1.920.000 2.704.000 2.685.000 934.000
Varekostnad -1.595.000 -848.000 -1.137.000 -1.056.000 -265.000
Lønninger -783.000 -664.000 -1.153.000 -1.055.000 -455.000
Avskrivning -17.000 -11.000 -12.000 -14.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -407.000 -396.000 -435.000 -415.000 -287.000
Driftskostnader -2.802.000 -1.919.000 -2.737.000 -2.540.000 -1.015.000
Driftsresultat 169.000 -33.000 145.000 -79.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 139.000 -33.000 130.000 -79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 99.000 13.000 24.000 36.000 50.000
Sum varige driftsmidler 99.000 13.000 24.000 36.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 28.000 48.000 68.000 88.000
Sum anleggsmidler 107.000 41.000 72.000 104.000 138.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 117.000 46.000 31.000 16.000
Andre fordringer 8.000 11.000 6.000 6.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 281.000 151.000 220.000 291.000 164.000
Sum omløpsmidler 406.000 162.000 272.000 329.000 185.000
Sum eiendeler 513.000 203.000 344.000 433.000 323.000
Sum opptjent egenkapital 156.000 17.000 17.000 50.000 -79.000
Sum egenkapital 186.000 47.000 47.000 80.000 -49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 83.000 43.000 63.000 38.000 53.000
Betalbar skatt 30.000 0 15.000 0
Skyldig offentlige avgifter 145.000 54.000 101.000 125.000 112.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 59.000 134.000 175.000 209.000
Sum kortsiktig gjeld 327.000 156.000 297.000 353.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 513.000 203.000 344.000 433.000 324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 79.000 6.000 -25.000 -24.000 -188.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.0 0.9 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.0 0.9 0.9 0.5
Soliditet 36.3 23.2 13.7 18.5 -15.1
Resultatgrad 5.7 -1.2 5.4 -8.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 3.3 6.3 4.4 -7.6
Total kapitalrentabilitet 32.9 -9.6 33.5 -24.4
Signatur
10.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
LØYNING WAAGE CAMILLA
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
10.01.2022
Styrets leder og nestleder hver for seg.
Prokura hver for seg
Løyning Waage Camilla
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex