Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Asbjørnsen As
Juridisk navn:  Lege Asbjørnsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55117660
Laguneveien 9 Laguneveien 9 Fax:
5239 Rådal 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922821135
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/2/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.77%
Resultat  
  
-290.48%
Egenkapital  
  
-158.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.395.000 1.905.000 572.000
Resultat: -160.000 84.000 4.000
Egenkapital: -57.000 98.000 33.000
Regnskap for  Lege Asbjørnsen As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.395.000 1.905.000 572.000
Driftskostnader -1.539.000 -1.779.000 -557.000
Driftsresultat -146.000 125.000 16.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -14.000 -41.000 -12.000
Finans -14.000 -41.000 -12.000
Resultat før skatt -160.000 84.000 4.000
Skattekostnad 5.000 -18.000 -1.000
Årsresultat -155.000 66.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 161.000 230.000 298.000
Sum omløpsmidler 224.000 431.000 186.000
Sum eiendeler 385.000 661.000 484.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 68.000 3.000
Sum egenkapital -57.000 98.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 214.000 300.000 376.000
Sum kortsiktig gjeld 227.000 263.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 384.000 661.000 484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.164.000 1.219.000 339.000
Andre inntekter 230.000 686.000 232.000
Driftsinntekter 1.395.000 1.905.000 572.000
Varekostnad -18.000 -28.000
Lønninger -796.000 -1.171.000 -256.000
Avskrivning -68.000 -68.000 -27.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -657.000 -540.000 -246.000
Driftskostnader -1.539.000 -1.779.000 -557.000
Driftsresultat -146.000 125.000 16.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -14.000 -41.000 -12.000
Finans -14.000 -41.000 -12.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -155.000 66.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 155.000 215.000 275.000
Sum Immatrielle midler 155.000 215.000 275.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 6.000 15.000 23.000
Sum varige driftsmidler 6.000 15.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 161.000 230.000 298.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 4.000
Andre fordringer 6.000 12.000 73.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 218.000 419.000 109.000
Sum omløpsmidler 224.000 431.000 186.000
Sum eiendeler 385.000 661.000 484.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 68.000 3.000
Sum egenkapital -57.000 98.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 214.000 300.000 376.000
Leverandørgjeld 57.000 2.000 1.000
Betalbar skatt 15.000 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 96.000 48.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 118.000 150.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 227.000 263.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 384.000 661.000 484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 168.000 111.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.6 2.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1.6 2.5
Soliditet -14.8 14.8 6.8
Resultatgrad -10.5 6.6 2.8
Rentedekningsgrad -10.4 3.0 1.3
Gjeldsgrad -7.7 5.7 13.7
Total kapitalrentabilitet -38.0 18.9 3.3
Signatur
30.05.2019
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex