Lege Bjørn Rismyhr As
Juridisk navn:  Lege Bjørn Rismyhr As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52816666
Postboks 153 Østremnesvegen 31 Fax: 52818144
4296 Åkrehamn 4250 Kopervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 944607439
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.23%
Resultat  
  
-7.92%
Egenkapital  
  
11.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.633.000 2.808.000 2.880.000 2.977.000 3.084.000
Resultat: 919.000 998.000 1.067.000 1.243.000 1.264.000
Egenkapital: 6.892.000 6.176.000 5.398.000 5.088.000 4.127.000
Regnskap for  Lege Bjørn Rismyhr As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.633.000 2.808.000 2.880.000 2.977.000 3.084.000
Driftskostnader -1.768.000 -1.868.000 -1.865.000 -1.784.000 -1.867.000
Driftsresultat 867.000 940.000 1.015.000 1.193.000 1.217.000
Finansinntekter 52.000 58.000 58.000 50.000 47.000
Finanskostnader -6.000 0 0
Finans 52.000 58.000 52.000 50.000 47.000
Resultat før skatt 919.000 998.000 1.067.000 1.243.000 1.264.000
Skattekostnad -202.000 -220.000 -258.000 -282.000 -301.000
Årsresultat 716.000 778.000 809.000 962.000 963.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 692.000 812.000 931.000 1.051.000 1.170.000
Sum omløpsmidler 6.918.000 5.983.000 5.487.000 4.677.000 4.071.000
Sum eiendeler 7.610.000 6.795.000 6.418.000 5.728.000 5.241.000
Sum opptjent egenkapital 6.792.000 6.076.000 5.298.000 4.988.000 4.027.000
Sum egenkapital 6.892.000 6.176.000 5.398.000 5.088.000 4.127.000
Sum langsiktig gjeld 80.000 88.000 92.000 93.000 352.000
Sum kortsiktig gjeld 638.000 531.000 929.000 547.000 763.000
Sum gjeld og egenkapital 7.610.000 6.795.000 6.419.000 5.728.000 5.242.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.633.000 2.808.000 2.880.000 2.977.000 3.084.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.633.000 2.808.000 2.880.000 2.977.000 3.084.000
Varekostnad -144.000 -186.000 -215.000 -235.000 -253.000
Lønninger -897.000 -891.000 -725.000 -782.000 -812.000
Avskrivning -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -130.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -607.000 -671.000 -805.000 -647.000 -672.000
Driftskostnader -1.768.000 -1.868.000 -1.865.000 -1.784.000 -1.867.000
Driftsresultat 867.000 940.000 1.015.000 1.193.000 1.217.000
Finansinntekter 52.000 58.000 58.000 50.000 47.000
Finanskostnader -6.000 0 0
Finans 52.000 58.000 52.000 50.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0
Årsresultat 716.000 778.000 809.000 962.000 963.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 692.000 812.000 931.000 1.051.000 1.170.000
Sum varige driftsmidler 692.000 812.000 931.000 1.051.000 1.170.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 692.000 812.000 931.000 1.051.000 1.170.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 3.000 324.000 154.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.915.000 5.983.000 5.163.000 4.524.000 4.071.000
Sum omløpsmidler 6.918.000 5.983.000 5.487.000 4.677.000 4.071.000
Sum eiendeler 7.610.000 6.795.000 6.418.000 5.728.000 5.241.000
Sum opptjent egenkapital 6.792.000 6.076.000 5.298.000 4.988.000 4.027.000
Sum egenkapital 6.892.000 6.176.000 5.398.000 5.088.000 4.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 80.000 88.000 92.000 93.000 64.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 80.000 88.000 92.000 93.000 352.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 638.000 531.000 429.000 547.000 763.000
Sum kortsiktig gjeld 638.000 531.000 929.000 547.000 763.000
Sum gjeld og egenkapital 7.610.000 6.795.000 6.419.000 5.728.000 5.242.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.280.000 5.452.000 4.558.000 4.130.000 3.308.000
Likviditetsgrad 1 10.8 11.3 5.9 8.6 5.3
Likviditetsgrad 2 10.8 11.3 5.9 8.6 5.3
Soliditet 90.6 90.9 84.1 88.8 78.7
Resultatgrad 32.9 33.5 35.2 40.1 39.5
Rentedekningsgrad 169.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 12.1 14.7 16.7 21.7 24.1
Signatur
14.10.2011
BJØRN RISMYHR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex