Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Dag Clement Johannessen As
Juridisk navn:  Lege Dag Clement Johannessen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92809077
Kongsskogen 12 Kongsskogen 12 Fax:
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 816073782
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Drøbak Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.38%
Resultat  
  
-5.33%
Egenkapital  
  
16.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 350.000 382.000 663.000 587.000 354.000
Resultat: 302.000 319.000 618.000 506.000 325.000
Egenkapital: 1.635.000 1.400.000 1.151.000 677.000 288.000
Regnskap for  Lege Dag Clement Johannessen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 350.000 382.000 663.000 587.000 354.000
Driftskostnader -48.000 -63.000 -46.000 -82.000 -29.000
Driftsresultat 302.000 319.000 618.000 506.000 325.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 0 0
Resultat før skatt 302.000 319.000 618.000 506.000 325.000
Skattekostnad -66.000 -70.000 -144.000 -117.000 -78.000
Årsresultat 236.000 249.000 474.000 389.000 247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 8.000 0
Sum omløpsmidler 1.702.000 1.477.000 1.305.000 794.000 366.000
Sum eiendeler 1.702.000 1.477.000 1.305.000 802.000 366.000
Sum opptjent egenkapital 1.605.000 1.370.000 1.121.000 647.000 258.000
Sum egenkapital 1.635.000 1.400.000 1.151.000 677.000 288.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 77.000 154.000 125.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 1.702.000 1.477.000 1.305.000 802.000 366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 350.000 382.000 632.000 587.000 354.000
Andre inntekter 32.000 0 0
Driftsinntekter 350.000 382.000 663.000 587.000 354.000
Varekostnad -1.000 0 -1.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -63.000 -45.000 -82.000 -28.000
Driftskostnader -48.000 -63.000 -46.000 -82.000 -29.000
Driftsresultat 302.000 319.000 618.000 506.000 325.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 236.000 249.000 474.000 389.000 247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 8.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 37.000
Andre fordringer 0 9.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.702.000 1.477.000 1.305.000 785.000 327.000
Sum omløpsmidler 1.702.000 1.477.000 1.305.000 794.000 366.000
Sum eiendeler 1.702.000 1.477.000 1.305.000 802.000 366.000
Sum opptjent egenkapital 1.605.000 1.370.000 1.121.000 647.000 258.000
Sum egenkapital 1.635.000 1.400.000 1.151.000 677.000 288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 66.000 70.000 136.000 125.000 78.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 3.000 17.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 77.000 154.000 125.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 1.702.000 1.477.000 1.305.000 802.000 366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.635.000 1.400.000 1.151.000 669.000 288.000
Likviditetsgrad 1 25.4 19.2 8.5 6.4 4.7
Likviditetsgrad 2 25.4 19.2 8.5 6.4 4.7
Soliditet 96.1 94.8 88.2 84.4 78.7
Resultatgrad 86.3 83.5 93.2 86.2 91.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 17.7 21.6 47.4 63.1 88.8
Signatur
06.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.12.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex