Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Mildrid Clementsen AS
Juridisk navn:  Lege Mildrid Clementsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56510766
Postboks 8 Kråkenes Starvhusgaten 2A Fax:
5896 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980413012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/9/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.8%
Resultat  
  
-38.96%
Egenkapital  
  
-1.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 755.000 1.158.000 1.387.000 1.341.000 1.469.000
Resultat: 611.000 1.001.000 1.087.000 1.026.000 769.000
Egenkapital: 100.000 102.000 103.000 110.000 109.000
Regnskap for  Lege Mildrid Clementsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 755.000 1.158.000 1.387.000 1.341.000 1.469.000
Driftskostnader -147.000 -182.000 -308.000 -332.000 -721.000
Driftsresultat 609.000 976.000 1.079.000 1.009.000 749.000
Finansinntekter 8.000 25.000 8.000 16.000 20.000
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans 3.000 25.000 8.000 16.000 20.000
Resultat før skatt 611.000 1.001.000 1.087.000 1.026.000 769.000
Skattekostnad -135.000 -216.000 -249.000 -245.000 -190.000
Årsresultat 476.000 785.000 838.000 781.000 579.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 73.000 58.000 108.000 146.000
Sum omløpsmidler 690.000 1.041.000 1.200.000 1.209.000 815.000
Sum eiendeler 759.000 1.114.000 1.258.000 1.317.000 961.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 3.000 10.000 9.000
Sum egenkapital 100.000 102.000 103.000 110.000 109.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 659.000 1.012.000 1.156.000 1.200.000 843.000
Sum gjeld og egenkapital 759.000 1.114.000 1.259.000 1.317.000 961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 591.000 857.000 899.000 981.000 1.038.000
Andre inntekter 164.000 301.000 489.000 360.000 432.000
Driftsinntekter 755.000 1.158.000 1.387.000 1.341.000 1.469.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -3.000 -6.000 -9.000 -318.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -179.000 -302.000 -323.000 -403.000
Driftskostnader -147.000 -182.000 -308.000 -332.000 -721.000
Driftsresultat 609.000 976.000 1.079.000 1.009.000 749.000
Finansinntekter 8.000 25.000 8.000 16.000 20.000
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans 3.000 25.000 8.000 16.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -478.000 -785.000 -845.000 -780.000 -575.000
Årsresultat 476.000 785.000 838.000 781.000 579.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 50.000 97.000
Sum varige driftsmidler 0 0 50.000 97.000
Sum finansielle anleggsmidler 69.000 73.000 58.000 58.000 49.000
Sum anleggsmidler 69.000 73.000 58.000 108.000 146.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 121.000 77.000 102.000 162.000
Andre fordringer 8.000 22.000 11.000 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 619.000 898.000 1.112.000 1.098.000 653.000
Sum omløpsmidler 690.000 1.041.000 1.200.000 1.209.000 815.000
Sum eiendeler 759.000 1.114.000 1.258.000 1.317.000 961.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 3.000 10.000 9.000
Sum egenkapital 100.000 102.000 103.000 110.000 109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 478.000 785.000 845.000 780.000 575.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 9.000
Leverandørgjeld 24.000 5.000 22.000 15.000 3.000
Betalbar skatt 135.000 216.000 256.000 247.000 193.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 1.000 6.000 5.000
Utbytte -478.000 -785.000 -845.000 -780.000 -575.000
Annen kortsiktig gjeld 21.000 6.000 31.000 152.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 659.000 1.012.000 1.156.000 1.200.000 843.000
Sum gjeld og egenkapital 759.000 1.114.000 1.259.000 1.317.000 961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 29.000 44.000 9.000 -28.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1 1
Soliditet 13.2 9.2 8.2 8.4 11.3
Resultatgrad 80.7 84.3 77.8 75.2 5
Rentedekningsgrad 121.8
Gjeldsgrad 6.6 9.9 11.2 1 7.8
Total kapitalrentabilitet 81.3 89.9 86.3 77.8 8
Signatur
10.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex