Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Mohamed Fougou As
Juridisk navn:  Lege Mohamed Fougou As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46977320
Vadmyrveien 85 Vadmyrveien 85 Fax:
5172 Loddefjord 5172 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912061485
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/30/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alema Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.28%
Resultat  
  
45.27%
Egenkapital  
  
-85.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.349.000 1.875.000 278.000 1.031.000 339.000
Resultat: 860.000 592.000 -328.000 -133.000 -13.000
Egenkapital: 34.000 230.000 -296.000 33.000 155.000
Regnskap for  Lege Mohamed Fougou As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.349.000 1.875.000 278.000 1.031.000 339.000
Driftskostnader -1.489.000 -1.269.000 -609.000 -1.164.000 -353.000
Driftsresultat 860.000 606.000 -330.000 -133.000 -13.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -15.000 0 0 0
Finans -14.000 2.000 0 0
Resultat før skatt 860.000 592.000 -328.000 -133.000 -13.000
Skattekostnad -175.000 -66.000 0 11.000 -11.000
Årsresultat 685.000 525.000 -328.000 -122.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 484.000 484.000 0 225.000 479.000
Sum omløpsmidler 863.000 99.000 4.000 10.000 4.000
Sum eiendeler 1.347.000 583.000 4.000 235.000 483.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 200.000 -326.000 3.000 125.000
Sum egenkapital 34.000 230.000 -296.000 33.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.312.000 353.000 299.000 202.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 1.346.000 583.000 3.000 235.000 483.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 574.000 465.000 278.000 1.031.000 339.000
Andre inntekter 1.775.000 1.409.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.349.000 1.875.000 278.000 1.031.000 339.000
Varekostnad -40.000 -8.000 0 0 -37.000
Lønninger -1.140.000 -1.011.000 -299.000 -908.000 0
Avskrivning 0 -225.000 -254.000 -254.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -309.000 -250.000 -85.000 -2.000 -62.000
Driftskostnader -1.489.000 -1.269.000 -609.000 -1.164.000 -353.000
Driftsresultat 860.000 606.000 -330.000 -133.000 -13.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -15.000 0 0 0
Finans -14.000 2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -880.000 0 0 0 0
Årsresultat 685.000 525.000 -328.000 -122.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 196.000 392.000
Sum Immatrielle midler 0 0 196.000 392.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 29.000 87.000
Sum varige driftsmidler 0 0 29.000 87.000
Sum finansielle anleggsmidler 484.000 484.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 484.000 484.000 0 225.000 479.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 862.000 41.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 59.000 4.000 10.000 4.000
Sum omløpsmidler 863.000 99.000 4.000 10.000 4.000
Sum eiendeler 1.347.000 583.000 4.000 235.000 483.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 200.000 -326.000 3.000 125.000
Sum egenkapital 34.000 230.000 -296.000 33.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 2.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 175.000 66.000 0 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000 100.000 31.000 86.000 10.000
Utbytte -880.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 185.000 265.000 116.000 308.000
Sum kortsiktig gjeld 1.312.000 353.000 299.000 202.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 1.346.000 583.000 3.000 235.000 483.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -449.000 -254.000 -295.000 -192.000 -324.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.3 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.3 0 0 0
Soliditet 2.5 39.5 -9866.7 1 32.1
Resultatgrad 36.6 32.3 -118.7 -12.9 -3.8
Rentedekningsgrad 860.0 40.4
Gjeldsgrad 38.6 1.5 6.1 2.1
Total kapitalrentabilitet 64.0 104.1 -10933.3 -56.6 -2.7
Signatur
15.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.02.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex